• BIST 110.932
 • Altın 175,003
 • Dolar 4,0605
 • Euro 4,9845
 • Aydın 14 °C
 • İzmir 15 °C
 • Aydın hafta sonunu yağışlı geçirecek
 • SİYASETEN MAYA TUTMADI
 • FETÖ/PDY FİRARİSİNİN KANKİSİ AK PARTİ İLÇE BAŞKANI...!!!
 • Aydın hafta sonunu yağışlı geçirecek
 • SİYASETEN MAYA TUTMADI
 • FETÖ/PDY FİRARİSİNİN KANKİSİ AK PARTİ İLÇE BAŞKANI...!!!

Çerçioğlu’nun zor anları

Çerçioğlu’nun zor anları
Başkan Çerçioğlu’nun zor anları

Ger­çek Ga­ze­te­si
Su­nu­cu Er­han Öner"in ıs­ra­rıy­la Tu­al gru­bu­nun vo­ka­lis­ti Se­zi ile dü­et ya­pan Ay­dın Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öz­lem Çer­çi­oğ­lu, he­ye­can­lı ve bir o ka­dar da sı­kın­tı­lı da­ki­ka­lar ya­şa­dı.
Ay­dın"ın Düş­man İş­ga­li"nden ku­ru­tu­lu­şu­nun 87"in­ci yıl dö­nü­mü ve “09.09.09 Dün­ya Ay­dın­lı­lar Gü­nü” et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da se­vi­len pop mü­zi­ği gru­bu Tu­al­Se­zi Ay­dın­lı hay­ran­la­rıy­la bu­luş­tu. 8 Ey­lül ta­ri­hin­de ger­çek­leş­me­si ge­re­ken an­cak İs­tan­bul'da mey­da­na ge­len sel fe­la­ke­ti ve te­rör olay­la­rın­da şe­hit olan as­ker­ler ne­de­niy­le er­te­le­nen kon­ser­ler­den il­ki İs­tas­yon Mey­da­nı'nda ger­çek­leş­ti­ril­di.
Kon­ser­de ilk ola­rak sah­ne­ye Tu­al­Se­zi gru­bu çı­kar­ken, grup üye­le­ri es­ki ve ye­ni al­büm­le­rin­den ses­len­dir­dik­le­ri po­pü­ler şar­kı­la­rıy­la be­ğe­ni top­la­dı. Gru­bun se­vi­len vo­ka­lis­ti Se­zi"nin ses­len­dir­di­ği “Tir­ya­ki­ni­m” ve “Ka­sı­m” ad­lı se­vi­len şar­kı­la­ra Ay­dın­lı­lar­da eş­lik et­ti.
Kon­se­rin so­nun­da su­nu­cu Er­han Öner ta­ra­fın­dan sah­ne­ye da­vet edi­len Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öz­lem Çer­çi­oğ­lu, Tu­al­Se­zi gru­bu­na Ay­dın­lı­la­rı mut­lu gün­le­rin­de yal­nız bı­rak­ma­dık­la­rı için te­şek­kür et­ti. Baş­kan Çer­çi­oğ­lu da­ha son­ra Tu­al­Se­zi gru­bu­na çi­çek ve pla­ket ve­rir­ken, sa­nat­çı­la­ra Ay­dın in­ci­ri ve zey­tin ya­ğı he­di­ye et­ti. He­di­ye tö­re­ni­nin ar­dın­dan sah­ne­yi terk et­me­ye ha­zır­la­nan Baş­kan Çer­çi­oğ­lu, su­nu­cu Er­han Öner"in ıs­ra­rı­nı kı­ra­ma­yın­ca gru­bun vo­ka­lis­ti Se­zi"ye “Ka­sı­m” ad­lı par­ça­sın­da eş­lik et­ti. Düe­te baş­la­ma­dan ön­ce Baş­kan Çer­çi­oğ­lu"nun ku­la­ğı­na eği­len Se­zi, şar­kı­nın na­ka­rat kıs­mı­nın söz­le­ri­ni oku­du. Se­zi"nin tüm bu ça­ba­la­rı­na rağ­men Çer­çi­oğ­lu, dü­et sı­ra­sın­da zor an­lar ya­şa­dı. İlk kez bir sa­nat­çı ile dü­et yap­ma­nın he­ye­ca­nı­nı his­se­den Çer­çi­oğ­lu, ba­zen şar­kı­nın söz­le­ri­ni unu­tur­ken ba­zen de kı­sık ses­le sa­nat­çı­ya eş­lik ede­bil­di.
Ay­dın­lı­la­rın al­kış ve des­tek­le­riy­le düe­ti sür­dü­ren Baş­kan Çer­çi­oğ­lu, he­ye­ca­nı­nı Ay­dın­lı­la­ra el sal­la­ya­rak gi­der­me­ye ça­lış­tı. Düe­tin ar­dın­dan va­tan­daş­la­ra des­tek­le­ri için te­şek­kür eden Çer­çi­oğ­lu"nun per­for­man­sı­nı çok be­ğen­di­ği­ni ifa­de eden su­nu­cu Öner, “Baş­ka­nım al­büm ça­lış­ma­la­rı ne za­man baş­lı­yo­r” di­ye­rek es­pri yap­tı. Öner"in es­pri­si Çer­çi­oğ­lu, Se­zi ve halk ta­ra­fın­dan kah­ka­ha­lar­la kar­şı­lan­dı.
Ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­lı an­la­rın ar­dın­dan ra­hat bir ne­fes alan Baş­kan Çer­çi­oğ­lu, Ay­dın­lı­la­rı se­lamla­ya­rak sah­ne­den ay­rıl­dı. (iha)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 1995 Gerçek Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 532 736 54 81 | Faks : 0 532 736 54 81 | Haber Scripti: CM Bilişim