01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GETİRİLEN ZORUNLULUKLAR.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan biri de TTK'nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde (fatura, gider pusulası, perakende satış fişleri, ökc fişleri vb.) aşağıdaki bilgilere yer vermeleri gerekmektedir.

1-MERSİS numarası olanlar bu numarayı,  olmayanlar Ticaret sicili numarası ('Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin Geçici 1. maddesine göre Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ni (MERSİS) kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarası ticaret sicili numarası yerine geçecektir.)
2-Ticaret unvanı
3-Ticari işletmenin merkezi

Belgelerde bu bilgilerin gösterilmemesi halinde ise bunlar hakkında TTK'nın 51'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası (2014 yılı için 2.240,00 TL) uygulanacaktır.

01/01/2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin kullanılması halinde, bu bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması veya basılı sticker yapıştırılması gerekir.

Yazar kasalardan alınan satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini için gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurmaları gerekmektedir.

01/01/2014 tarihinden sonra yine zorunlu hale gelen diğer değişiklikler sonraki yazılarımda açıklamaya devam edeceğim. 2014 yılının herkese sağlık ve bol kazanç getirmesi dileğiyle...

Önceki ve Sonraki Yazılar