1 ABD’Lİ ÇOCUK= 30 ABD’Lİ OLMAYAN ÇOCUK!...

 

Çağımızın en önemli sorunu, ne nükleer bombalardır ve ne de Dünyanın gündemini suni olarak işgal eden diğer fasa-fiso haberler...

Dünyamızın başlıca sorunu: “tüketim toplumu”dur.

Şuursuzca tüketmeye alıştırılan insandır…

Bu şuuru devşirilmiş insana tüketim malzemesi üretmek için birbirini yiyen diğer insanların topluluğu demek olan, global Yeni Dünya düzeni.

Ve bu düzenin Anayasa’sı sayılan, liberal (emperyalist) kapitalizm...

Bu düzenin içinde insan, mal tüketen bir meta ve alelade bir malzemedir.

Tüketmek için vardır. Çünkü bu düzen, sürekli olarak ve şuursuzca tüketen insan yoksa, yoktur!..

Onun için her yanımız tüketime yönelten arsız reklâmlarla doludur.

Televizyonları, gazeteleri ve her nevi kültürel kurum ve öğeyi yönetip, yönlendiren de reklâm sermayesidir.

Düzen, işte bu vahşi... Ve bir o kadar şuursuz... Ve bir o kadar da arsız ve ilkel ve bencil ve aç gözlü bir değerler bütünü ile sıvanmıştır...  Sıvanmaktadır!..

- Al, tüket, yok et... Ve yaşamı mahvet...”

İşte yeni Dünya Düzeni’nin felsefesi budur; liberal kapitalizmin sürekli ateş eden silahı budur...

Güngörmüş, devran geçirmiş ve olanca yaşantısını, kültürünün içinde damıtarak, sindirmiş bir bilge kişimiz şöyle diyor:

- Dünyada her insanı doyuracak kadar yiyecek var; ama, gözü aç olanları doyuracak hiçbir şey yok... Savaştan çıkmış Türkiye’de fakir insan çoktu... Ama, “aç” insan yoktu!..

- Dünyada tüketim bugünkünün iki katına çıktığı gün, Dünya’da yaşam kalmayacaktır.

Gelin bir de aşağıdaki rakamlara şöyle bir göz atalım:

• Dünyada hanımların makyaj malzemesi için bir yılda harcanan para, 18 milyar Dolardır.

• Avrupa ve Amerika’da evcil hayvanların maması için bir yılda harcanan para ise,  17 milyon Dolar.

•       Oysa tüm Dünya’da açlığı önlemek için gerekli olan meblağ, sadece 19 milyar Dolar...

•       Dünya ölçeğinde parfüm için bir yılda harcanan para, 15 milyar Dolar.

•       Bir ABD’li çocuk, 30 çocuğa eşdeğerde dünya nimetlerini tüketiyor.

•       Okuryazarlığın tüm Dünya’ya egemen olması için gereken para,  sadece, 5 milyar Dolar...

•       Dünya’da deniz yolculuğu için bir yılda harcanan para, tam 14 milyar Dolar.

•       Sadece Avrupa kıtasında, bir yılda dondurmaya verilen para, 11 milyar Dolar...

•       Temiz içme suyu için gerekli para,  10 milyar Dolar...

•       Ve tüm Dünya çocuklarına gerekli aşıların yapılması için ihtiyaç duyulan para,  sadece, 1,3 milyar Dolar...

•       Ve satışa hazır 1 ton altın için 300.000 ton atık madde üretiliyor... Yani, bir alyans için üretilen atık miktarı, 3 ton... Bu atık maddeler, önemli ölçüde siyanür ve benzeri zehirli maddeleri içeriyor.

Hala okumanızı sürdürüyorsunuz demek...

Bu sabrınızdan dolayı iki elinizi birden sıkıyor ve iki gözünüzden (hasretle) öpüyorum....

Ancak, bütün bu rakamların sizde, ne gibi duygular ve ne türden düşünceler uyandırdığını da... [gerçekten] merak ediyorum.

Ve size son olarak, yukarıda sözünü ettiğim bilge kişinin iki cümlelik “manifesto”su ile [bugünlük] veda ediyorum:

Şöyle buyuruyor bilge kişimiz:

- Olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu var... Ben, borcumu, bilgi sahibi olarak ve bunu aktararak ödemeye çalışıyorum.

Ve hiçbir zaman unutmamamız gereken bir şey daha var:

- Açlıktan ölen her insanın, (mutlaka) katilleri vardır.

Önceki ve Sonraki Yazılar