E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

22. Dönem TBMM ile ilgili analizler

 

* Dünkü sayıdan devam

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLARI 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920’de Ankara’da açıldı. İlk başkanlığına da Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa seçildi. Bu görevi 29 Ekim 1923’te Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar sürdürdü.

 

TBMM ilk Başkanı olma onuru da onundur.

 

23 Nisan 1920’den 23 Nisan 2007’ye kadar geçen 87 yıllık süre içinde bu kutsal makamı aşağıda listesini vereceğimiz başkanlar yönetti. Bu başkanların hepsi de büyük insanlar olup, ulusumuzun yücelmesine, ülkemizin kalkınmasına emeği geçmiş büyüklerimizdir. 22 Başkan seçilmiştir. Aslında 23 dönem olmuş ama Yıldırım Akbulut iki ayrı dönemde seçildiği için 22 başkan adı geçer. İçlerinde Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Şükrü Saraçoğlu, Ali Fethi Okyar, Kazım Özalp, Abdülhalik Renda gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin reenkli simalarıda vardır.

 

İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlarımız. Adı ve Soyadı

 

Mustafa Kemal Atatürk

 

Ali Fethi Okyar

 

Kazım Özalp

 

Abdülhalik Renda

 

Kazım Karabekir

 

Ali Fuat Cebesoy

 

Şükrü Saraçoğlu

 

Refik Koraltan

 

Fuat Sirmen

 

Ferruh Bozbeyli

 

Sabit Osman Avcı

 

Kemal Güven

 

Cahit Karakaş

 

Necmettin Karaduman

 

Yıldırım Akbulut

 

İsmet Kaya Erdem

 

Ahmet Hüsamettin Cindoruk

 

İsmet Sezgin

 

Mustafa Kalemli

 

Hikmet Çetin

 

Yıldırım Akbulut

 

Ömer İzgi

 

Bülent Arınç

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLARI

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanlık Divanı, Meclis Üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Katip Üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur.

 

Divan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde katılmalarıyla kurulur. Başkanlık Divanı, halen bir Başkan, dört Başkanvekili, üç İdare Amiri ve yedi Katip Üyeden kuruludur.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti gurubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süreleri üç yıldır.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar