30 AĞUSTOS’A YAKLAŞIRKEN 6 OK

 

30 Ağustos 1923 günü Anadolu topraklarındaki bağımsızlık savaşı kazanılıyor.

Ve bağımsız bir Devlet’in ilk adımı atılmış bulunuyor.

Bu şanlı hikâyeyi, bu destanı hepimiz biliyoruz.

Tarihi ile, kutlama törenleri ile, nutukları ile, resmi geçitleri ile...

Daha sonra Cumhuriyeti ilan ediyor bu Devlet.

Laikliği, milliyetçiliği, devrimciliği, devletçiliği ve halkçılığı şiar ediniyor.

Daha sonra, bu 6 adet hedef ve 6 adet ilkeden 6 adet ok oluşturuyor.

Cumhuriyet Halk Fırkası, CHF’den, Cumhuriyet halk Partisi CHP’ye giden yolda, partinin programına ve bayrağına yerleştiriliyor 6 adet ok; 6 adet hedef, altı adet ilke...

Ve bu ilkelerin, düşüncelerin ve hedeflerin tümüne birden Atatürkçülük, deniyor...

Ne bir eksik, ne bir fazla: 6 adet ok!

Demek ki, milliyetçi olacaksınız... Yani, dış askeri, siyasi ve ekonomik güçlere karşı ulusunuzun çıkarlarını savunacaksınız.

Demek ki, halkçı olacaksınız... Yani, halkın çıkarlarını, siyasi özgürlüklerini önde tutarak, sosyal adaleti ve hukuk devletini sağlayacaksınız.

Demek ki, Cumhuriyetçi olacaksınız... Yani, egemenliğin gökte değil, halkta olduğunu savunacak ve bu ilkeyi devletinizin en temel ilkesi olarak hayata geçireceksiniz.

Demek k, Devletçi olacaksınız... Ülke ekonomisini, Yeni Dünya Düzeni ya da serbest piyasa ekonomisi denilen emperyalizmin yeni görüntüsünden koruyacak tedbirlerin, önlemlerin yanında olacaksınız.

Demek ki, laiklikten yana olacaksınız... Yani, dinin devlet işlerinden ayrı tutulmasını savunacak, dinin siyasi istismar konusu yapılmasına karşı duracak ve aydınlanma devriminin bir neferi olarak çalışacaksınız.

Demek ki, devrimci olacak... Yani, toplumun, ekonominin ve kurumsal yapının radikal girişimlerle değiştirilmesinden yana olacak, yerleşik çıkar guruplarının halk çıkarı ve kamu yararına aykırı yapılanmalarını dönüştürecek toplumsal dinamizmden yana olacaksınız.

İşte, hepsi bu kadar.

İşte Atatürkçülük bu.

Çünkü, Atatürk’ün yaptıkları bu.

Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne gösterdiği hedef, parti program ve tüzüğüne koyduğu 6 adet ok bu...

Gerisi nutuk edebiyatıdır.

Ötesi bu 6 adet Ok’un, törpülenmesi, sulandırılmasıdır.

Uçlarının köreltilmesidir.

Halkın 6 Ok’ta birleşmesi, o bilince yeniden erişmesi, CHP’nin en temel hedefidir.

Böyle olmalıdır.

Bugünkü Türkiye manzarası, dini siyasete alet ederek oy avcılığına çıkmış bir AKP ile, 6 OK’lu bayrağı sallamaya çalışan iki siyasal kadronun magazin ağırlıklı meydan savaşı biçiminde oluşmaktadır.

Ülke savaşın sınır çizgisindedir.

Ülke ekonomisi sanal bir rüyanın mahmurluğu içinde devinip durmaktadır.

Oysa Türkiye halkı bu manzarayı seyretmekten çoktan bıkmıştır.

Türkiye insanı, 6 Ok’unun ve kutsal inançlarının istismarından rahatsızdır.

Türkiye, Cumhuriyet Devrimlerinin hayata geçirilmesi yolunda bu iki cepheli istismardan kurtulmak zorundadır.

Bunu başaracak olan da CHP örgütüdür, CHP kurmaylarıdır; ülkenin öncü kadrolarıdır.

Bu bilince ulaştığımız ve bu bilincin bizi taşıyacağı sorumluluk duygusunu kucakladığımız gün, bu dertten kurtulacağımız gündür.

Önceki ve Sonraki Yazılar