6552 SAYILI TORBA YASA İLE SGK PRİM BORÇLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) 11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Torba Yasa, iş hukukundan sosyal güvenliğe, vergi hukukundan iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok alanda önemli değişiklikler yaptı. Torba Yasa ile getirilen önemli bir düzenleme de vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma hakkı getirilmesi oldu.

Buna göre zamanında ödenmemiş olan,

 • 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmemesinden önce Kamuoyunun SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı olarak bildiği 5510 sayılı Kanun ile 4/a , 4/b ve 4/c olarak yerini alan mükelleflerin prim borçları,
 • Emekli keseneği ve kurum karşılığı borçları,
 • İşsizlik sigortası primi borçları,
 • Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borçları,
 • Ödenme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,
 • 30.04.2014 tarihi ve öncesinde bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olan eksik işçilikten kaynaklanan sigorta primi borçları,
 • 5510 sayılı Kanunun 60/1(g) Maddesi uyarınca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borçları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanan idari para cezası borçları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olup kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle emekli aylıkları kesilmesi gerekenlere SGK tarafından yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar,

            Anaparası kalmak suretiyle faiz ve diğer borçlar yapılandırma kapsamına alınmış bulunmaktadır. Borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek. Taksitler her ay değil, iki ayda bir ödenecek. Dolayısıyla 18 taksitli ödemelerde taksit süresi 36 ay olacak. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.

            Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde taksit sayısına göre aşağıda belirtilen oranlarda vade farkı uygulanacak;

 • 6 eşit taksit için (1,05)
 • 9 eşit taksit için (1,07)
 • 12 eşit taksit için (1,10)
 • 18 eşit taksit için (1,15)

            Yukarıda belirtilen katsayılar, ödenecek borç tutarı ile çarpılacak, bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Borçluya taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir.

            Tercih edilen taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. 4/b (Bağkur) borçluları ile SGDP borçluları peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden hangisini seçerlerse ne kadar ödeme yapacağına dair bilgilere aşağıdaki adımları izleyerek kolayca ulaşabilirler.

1- https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/LoginT.action linkine tıklayarak aşağıdaki bilgiler girilir.

image001-001.png

2- YAPILANDIRMA MENÜSÜNDEKİ ALT MENÜDEN "Yapılandırma - 4B" LİNKİNE TIKLANARAK PRİM VEYA SGDP SEÇİLEREK 'YAPILANDIRMA SORGULA' BUTONUNA BASILIR.

image007-001.png

3- DAHA SONRA AŞAĞIDAKİ GİBİ YAPILANDIRMADAN ÖNCEKİ BORCUNUZU VE DİĞER SEÇENEKLERİ GÖREBİLİRSİNİZ.

image009-001.png

Önceki ve Sonraki Yazılar