% 67’lik deprem

Baş savcı dava açtı

Türkiye’de laiklik gidiyor, Türkiye mollalaşıyor diye iktidar partisi aleyhine dava açıldı hem de kapatılmak üzere.

Türk insanı her zaman mazlumun yanında olmuştur.

Bir takım güçlerin halkın temsilcilerini ezmeye yeltendiği anda halk daima mazluma arka çıkmış ve çıkmaya da devam etmektedir.

Halk kendisine yakın gördüğü kesimleri mazlum olarak görür.

Halk halkla iç içe yaşayanlarla beraber olduğunda mazlumun kim olduğuna karar verir.

Show televizyonunun dün yaptığı ankette Türkiye’de hangi kesiminin mazlum olduğunu ortaya çıkarmış gibi göründü.

Ali Kırca yönetiminde yürütülen programda yapılan anketinde, ankete katılanların sayısı 200 bini geçti

Yapılan anket sonuçunda yapılacak bir erken seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz sorusuna karşılık alınan cevaplarda, %67 lik bir katılımcı AKP’yi istiyor.

AKP’nin kapatılmasını isteyen siyasi partilerin başında gelen CHP, oyların %19 ‘nu alıyor

İkinci sırada bulunan muhalefet partisi MHP ise oyların %7’ sin, DTP oyların %5’ ini alıyor.

Anlaşılıyor ki Türkiye siyasetinde AKP yönetimini istemeyen 31’ lik bir kesim oluyor.

Bu da bu günkü dava sürecinde oldukça düşündürücü olmaktadır.

MHP’nin %7’lik , DTP’nin %5’lik aldığı seçmen kesimini çıkaracak olursak, Türkiye seçmeninin %19’luk bir kesiminin AKP karşıtı, dolayısı ile laiklik taraftarı olduğunu gözlemlemekteyiz.

Şimdi diyebiliriz ki, AKP’nin yaptığı laiklik karşıtı çalışmalarının soncunda açılan dava, azınlıkların istekleri doğrultusunda alınan bir karardır. Azınlığın yargı kararı ile aldırmak istediği bir karardır.

Bu da demokratik toplumlarda  halkın iradesi ile iktidara gelemeyenlerin yargı kanallarını kullanarak iktidara gelmek istemelerini açıklamıyor mu?

Yıllar yılı kamu içerisinde siyasi düşünce olmuyor, olmayacak, alamaz diyenlerin görüşlerinin, bir kez daha çürütüldüğünü üzülerek görmekteyiz.

Şimdi burada yazar, AKP taraftarı oluğu için bu düşüncelerini yazıya dökmüş olduğunu söyleyenler çıkabilir.

20 yüzyılın sonlarına geldiğimiz bir zaman diliminde yazarın, böyle düşünebileceği akıllardan bile geçirilmemesi gereklidir. Çünkü bence yazar her zaman gerçekleri yazan ve tarafsız olan kişidir.

Çünkü zaman özgürlük zamanıdır. Zaman hür düşünebilme ve düşündüğüne de açıkça söyleyebilme zamanıdır.

Öyleyse doğruları söylemek her yazarın görevi olmalıdır. Ben de bu düşünceleri savunarak düşündüklerimi en doğru bir şekilde yazmak mecburiyetindeyim.

Show televizyonunun yaptığı bu anket sonucunda benim vermiş olduğum kanaatim budur.

Devletin yargısı ve bu devlette kendilerinden başka Atatürk’çü yok  mantığını savunanlar,  başka bir düşünce ve mantığı kabul etmeyecekleri tezi artık tükenmiştir. Onlar bilmiyorlar ki Türkiye Cumhuriyetinde Atatürk düşüncesi bitmez.

Onların korkusu, Türkiye’nin ortaçağa dönmesi değil, ebedi olarak iktidara gelemeyecekleri olmaktadırlar. Çünkü onlar bilmektedirler ki Türkiye Kemalizm den ödün vermez.

Bence laik kesim taraftarı kesilenler, kendi kuyularını kendileri kazmaktadırlar.

Laiklik bitiriliyor diyerek insanları kutuplara bölmek, ülkeye yarar yerine zarar getirir.

Atatürk’ü yalnız kendilerinin savunduğunu sananlar, bu tutumları ile kendi kendilerini bitirmektedirler.

Bilmiyorlar ki Atatürk, tüm Türk gençliğinin önderidir. Atatürk, bütün Türk gençliğinin  sahip olduğu manevi bir değerdir.

AKP’yi yıkma plânı böyle olmamalıydı.

AKP daha değişik senaryolarla devre dışı bırakılmalıydı.

Görülüyor ki, anketlere göre AKP can kaybetmiyor, aksine daha da canlanıyor.

% 47 lik seçmen oranı % 67 lere çıktıysa artık bir takım yerlerin iyice düşünmesi gerekmiyor mu?

Artık düzenin bir takım yerlerle değiştirilmesi yanlış olmuyor mu?

Millet güven istiyor.

İnsanlar, kendilerini, idare edilecek insanlarına güvenmek istiyor.

Güvendiği insanlarına da oy veriyor ve başlarına taç yapıyor.

Şimdi tam taç olmanın zamanıdır diye düşünüyorum.

% 67 lik bir depremin olmasını istemiyorsanız ilk sözleriniz GÜVEN; GÜVEN; GÜVEN olmalıdır.

Gündeme baktığımızda güven yerine tam bir hezimeti, tam bir çöküntüyü görmekteyiz.

Borsa 8 puan birden düşmüş, ekmek beş yüzleri geçmiş, vatandaş  arabasına binemez olmuş, siyaset krizlerin içine sürüklenmiş.

Şimdi soruyoruz, bu %67 lik bir deprem sinyalleri değil de nedir.Bu olay laik kesimin, CHP’nin çöküşü değil de nedir.  Söyleyin bu  neyin çöküşü olabilir. Bence bu Shov televizyonunun yaptığı anket sonuçlarına göre  AKP’nin üçüncü istiklâl savaşıdır.

Öyle değil mi?

Önceki ve Sonraki Yazılar