ALTI OK ELDEN GİTTİKTEN SONRA

Sorumlu kişi olmak başka, uydu olup kişisel çıkarının ekseninde bir fırıldak gibi dönmek başka…

Bir davanın adamı olarak belirli bir disiplinin içinde davranışlarına egemen olmak başka, emir kulu olarak hayatını sürdürmek ve “ha deyicinin, hık deyicisi” olmak çok başka…

Siyaset, çağdaş ve sorumlu bir yurttaşın bilinçli eylemi çerçevesinde sürdürülmelidir.

Birilerinin adamı, ötekilerin emir kulu olarak avanta peşinde iz süre süre yapılmamalı…

Siyaset, sorumluluk duygusunun egemenliğinde sürdürülmesi gereken bir özveri gönüllülüğüdür…

Öyle olmalıdır.

Öyle tanımlanmalıdır.

Öyle yaşanmalıdır.

Ama gelin görün ki, içinde yaşadığımız süreç, siyasetin cılkının çıktığı bir arena manzarasından ibarettir.

Milletvekili aday adaylarının çirkinleştirdiği ilişkiler zinciri önümüze her gün yeni bir ibret öyküsü koymaktadır.

Öyküler acıklıdır.

Bir çoğu kirli insan ilişkilerinin imbiğinden süzülmektedir.

Adaylarımızın yüzleri cilalanmış, bastırdıkları afişlerdeki simaları rötuşlanmıştır.

İşte bu makyajlı çehrelerin zihinlerine çöreklenmiş olan dünya görüşü, ülkenin kültürel yozlaşmasının göbeğine oturmuş bir zihniyettir…

Bir de bu zihniyetin tam tersinde mevzilenmiş ikinci bir zihniyet vardır.

İşte yaşamakta olduğumuz süreç, bu iki zihniyetin göğüs göğüse sürdürdükleri mücadele ortamında şekillenmektedir.

İşte bizler, bu ikinci zihniyeti temsil etmeye çalışan mütevazı mücahitleriz.

Birleşmek isteyen, güçlenmek isteyen, güç birliği, fikir birliği, amaç birliği platformlarını çoğaltıp, bu ülkenin aydınlık insanları arasında sıcak, içtenlikli ve gerçek ilişkilerin zeminini oluşturmak isteyen o zihniyetin temsilcileriyiz…

İnsanlar arasında çıkar ilişkilerinin ötesinde ve üzerinde yeşeren bir ideal birliği, dava birliği ve mücadele azmi yaratmak için çaba harcayan o zihniyetin emekçileriyiz…

Ve bu satırları karalamamız, gün boyu çalışıp, gece boyu okumalarla sürdürdüğümüz tüm çabalamalarımız sizi, sizleri ve hepinizi o zihniyetin içeriğinde yer alan ilkelerin paydasına çağırmak içindir…

Çünkü ülke elden gittikten sonra ve ALTI OK’un tüm okları kırılıp çöpe atıldıktan sonra sözünü ettiğimiz birçok şeyin anlamı kalmayacak…

Önceki ve Sonraki Yazılar