ALTI OK, KURU-SIKI, ALELADE BİR AMBLEM DEĞİLDİR!..

CHP Türk siyasi tarihi içinde en doğurgan partidir.

Demokrat Parti onun içinden çıkmıştır.

Bugünkü MHP’nin anneannesi olan Bölükbaşı’nın Millet Partisi de öyle…

Derken 27 Mayıslı günlerin sonunda DP’nin yerine kurulan, başta Adalet Partisi olmak üzere diğer partiler. Sadece Erbakan’ın Milli Nizam Partisi bu kalabalık oluşumun dışındadır.

Sonra 12 Eylül: SODEP, Halkçı Parti, DSP vesaire…

Sonra MHP’den türeyen Büyük Birlik Partisi.

Sonra bu partilerin türevleri, taklitleri, benzerleri…

Hepsinin kökü, anası, ebesi Cumhuriyet Halk Partisi’dir…

Bu yapılanmayı bozan iki siyasi parti vardır:

1.- Türkiye İşçi Partisi.

2.- Milli Selamet Partisi…

Türkiye İşçi Partisi, şimdilerin İşçi Partisi olarak [ağır aksak da olsa] yoluna devam etmektedir.

Bu yapılanmayı ve ideolojik mirası taşımayı ret eden bir tek parti vardır: Milli Selamet Partisi…

Bu partinin yarattığı oluşum ise, bugün Türkiye’yi yüzde 50 çoğunluk iktidarı ile yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi’dir…

Dikkat edilirse, Milli Selamet ve AKP dışındaki tüm siyasi partiler bir vakitler de olsa ALTI OK’lu bayrağın gölgesinde yaşamışlardır…

Bu gerçeğin tespit edilmesi oldukça önemlidir.

Her ne kadar Cumhuriyet Devrimi’nin simgesi olan ALTI OK bugün tartışılır hale getirilmişse de, halen ana muhalefet partisinin bayrağında dalgalanmasını sürdürmektedir.

Ancak bu dalgalanma sadece CHP bayrağındaki belli belirsiz salınmadan ibaret değildir.

ALTI OK, CHP içinde içerik olarak da sallanır bir duruma gelmiş bulunmaktadır.

Oysa Atatürk devrimciliği, bu ALTI OK ile simgelenmiştir.

Milli Devlet’in ideolojisi ALTI OK’tur.

Dünya ölçüsünde mazlum milletlere örnek ve önder olmuş olan hedeflerin her biri ALTI OK’un içeriğinde yer almaktadır.

Bugün Güney Amerika ülkelerinin ideolojisi ALTI OK’tur.

Çin, Hindistan, Küba, Vietnam, Kore ve benzeri ülkelerin kendi milli devletlerinin esasını dayandırdıkları temel düşünce ALTI OK’da şekillenmektedir…

Ama Türkiye’de ALTI OK tartışmaya açılmıştır…

Vahim olan nokta budur.

Türkiye işte bunun için bulunduğu noktadadır.

Türkiye ekonomisinin dağları aşan cari açığının nedeni budur.

Özelleştirmeler aracılığı ile ülkenin tüm kaynaklarının pazarlanması ALTI OK inkar edildiği için gerçekleşebilmektedir.

Türkiye bu nedenle Amerika’nın Büyük Ortadoğu Politikası’nın çizgisinde politika yürütmektedir.

Türkiye, işte yine bu nedenle milli devletini yıkımdan koruyamamakta, bağımsızlığını her geçen gün biraz daha yitirmekte ve milli egemenlik sınırlarını tartışmalı bir duruma sokmaktadır…

ALTI OK kuru/sıkı alelade bir amblem değildir.

Sıradan bir şiar değildir.

Bir devrimle inşa edilmiş milli, demokratik ve tam bağımsız Cumhuriyet’in ANA-YASA’sıdır!..

Türkiye’nin öncü güçleri ALTI OK’un değerini kavrayıp, bilinçlerine kazıdıkları gün bu ülkenin üzerine çöreklenmiş olan kara bulutlar ancak o zaman dağılabilecektir.

Bu gerçeği kavramayan ve “damarlarındaki asil kanda” hissetmeyen kadrolar bu ülkeyi içine düştüğü karanlıktan kurtaramazlar.

Önceki ve Sonraki Yazılar