AŞAĞIDAKİ TOPLAMA İŞLEMİNE KATILIYOR MUSUNUZ?

Bağnazlık

Dar kafalılık

Sekterlik

Dogmatiklik

Fanatiklik

 İlkellik

+  Hoşgörülü olmama

= CEHALET!

 

Var mı bu toplama işlemine itiraz edeniniz bilemiyorum?..

Ama ben kendi payıma yukarıdaki değerleri topladım, böyle çıktı.

Döndüm, sağlamasını yaptım, yine doğru çıktı…

Aslında bu kavramların ifade ettiği anlamı “kültür” olarak niteleyecek olursak, birbirine oldukça yakın öğelerden oluştuğunu kolayca görürüz.

Bağnazlığın içeriğinde dar kafalılığı bulabilirsiniz.

Sekterliğin ve fanatikliğin kökeninde dogmatikliğe varabilirsiniz.

Ve yukarıda olduğu gibi bunların hepsini alt alta koyup topladığınız zaman ise, cehaleti yakalayabilirsiniz.

Peki, cehaleti yakaladık diyelim…

Niçin yakaladık onu?.. Ve ne yapacağız?

Cehaleti, Nasrettin Hoca gibi, kırpıp kırpıp yıldız yapamayız.

Bayraklarındaki yıldızların sökülüp atılmasına rıza gösterenlere bütün bunları anlatamayız.

Onlara daha pek çok şeyi de anlatamayız.

Çünkü küçük adam ufku kendi boy mesafesinden görür.

Dolayısıyla küçük adamın güneşi erken batar.

Aynı güneş, küçük adama ertesi sabah daha geç ulaşır.

Çünkü küçük adamın boyu da küçüktür.

Ve işin en ilginç yanı, küçük adam küçüklüğünü kendi kendine yaratır…

Hatta küçük üzülür küçük adam, küçük düşünür, küçük sevinir.

Bu küçüklük, zaman içinde büyüme imkânına kendi elleri ile kör tıpa yerleştiren öylesi bir bodurluktur.

Onun gibi bir burukluktur…

Küçük adam, küçük olduğu için sorunları, hedefleri ve istekleri de bittabi ve kendiliğinden, küçüktür.

İdealleri mi?..

Küçük adamın idealleri önünde secde ettiği efendilerinden ithal edilmiş sanal bir “disiplin”den ibarettir.

Ve bağnazlık, dar kafalılık, sekterlik, dogmatiklik, fanatiklik ve cehalet gibi kavramlar küçük adam sayesinde yaşadığımız dünya içinde soluk almalarını sürdürür ve aydınlanmanın önündeki en önemli engeli oluştururlar…

O yüzden küçük adamla sürdürülecek mücadele kazanılmadan büyümemiz mümkün değildir.

Önceki ve Sonraki Yazılar