AVUKATLAR SAVUNMASIZ

 

Ocak ayı içerisinde beyaza bürünen ülkemizde, bir yanımız barışın sonsuza tek hüküm sürmesi için aralanan umut ışığına destek olmaya çalışırken, diğer yanımız ölümlerle, gözaltılarla, haksız operasyonlarla, zulümlerle sarsılmakta, ne yana el uzatacağını şaşırmakta ve bu haksızlıklara olan duyarsızlığa bakakalmaktadır.

Hep barış mı savunmasızdır? Hep barışı savunanlar mı?

Bugünlerde yoğun bir biçimde avukatların da savunmasız olduğu ortaya çıkmaktadır.

Yoksa siyasi iktidarın hedefi hedef saptırmak mı, yoksa ülkemizi saran barış umudunun göz kamaştırıcılığına sığınarak avukatlar/savunma üzerinde yeni bir baskı yaratma çabası mı?

Bu yangından mal kaçırırcasına yapılan bir operasyon. Adına örgüt dediğinizde, kıramayacağınız kapı, giremeyeceğiniz ofis kalmaz. İçinde örgüt kelimesi konan her operasyonda her türlü hukuksuzluğun olmasında hukuksuzluk aranmaz.

Hatırlarsınız, KCK davalarında anadilde savunma yapma meselesinde avukatlar/savunma hakkında da bir takım baskılar ortaya çıkmış ve bir kısım barolar, barolardaki militarist örgütlenmelere rağmen bu hukuksuzluğa/baskıya karşı çıkarak savunmanın yerinde yer almışlardı. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra şu an meclise gönderilen 4. yargı paketinde anadilde savunma hakkı düzenlemesi var.

Buna rağmen halen daha  avukatlar üzerindeki bu baskıların gerçek nedeni nedir? Onlarca avukatın sorgusuz sualsiz bürolarına girilmesinin, soruşturma adı altında apar topar adliyeye çıkarılmasının arkasındaki gerçek  nedir?

Bu, bugün haksızlıklara karşı çıkan ve yarın da  bir takım hukuksuzluklara karşı çıkacak olan savunmaya gözdağı vermek midir yoksa?

Avukatlar savunmasız.

Onlarca avukatın hergün mesleklerini icra ettikleri bildik adliyeye polis zoru ile çıkarılmalarında bir gözdağı var. Bu gözdağı aslında savunmaya yapılan en büyük baskıdır.

Bu baskıya dur demesi gereken barolar ve Türkiye Barolar Birliğidir.

Ancak ne acıdır ki görüntü tam tersi olmaktadır. Polise kaptırdığı 15 tane üyesini polisin elinden alamayan, bu savunmaya yönelik hukuksuzluklara dur diyemeyen, her hukuksuzluğun karşısına cılız bir eleştiri metni ile çıkan ve meslektaşlarını koruyamayan barolar ve barolar birliği asıl savunmayı savunmasız bırakmaktadır.

Avukatlar savunmasız,

Avukatların savunmasız bırakıldığı bir toplumda adalette savunmasız kalacaktır, demokrasi de, insan hak ve özgürlükleri de.

Ve bilin ki en çok ihtiyacımız olan barış da savunmasız kalacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar