Borçların Yeniden Yapılandırılması

Borçların Yeniden Yapılandırılmasının Kapsamı Açıklandı.

            Devlet Bakanı Ali Babacan, yaklaşık 300 kalemdeki vergi ve borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili beklenen açıklamayı Kurban Bayramı öncesi Arife günü yaptı. Halen tasarı halinde olan yapılandırma ile ilgili soruları cevapladıktan sonra bazı konularda düzenlemelerin tekrar yapılabileceğini söyledi. Vergi ve borçlarını ödeyemeyenler için yaklaşık 300 kalemde ödeme kolaylığı sağlanacaktır. Ancak bu yapılandırma kapsamına 31 Temmuz 2010 tarihine kadar olan borçlar girmektedir. Tasarı kapsamındaki en önemli kalemler Maliye ve SGK’ya olan borçlardan oluşmaktadır. Tasarıda; kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, İhtilaflı alacakların ihtilafına son verilmesi ve tahsilatının hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Tasarı kapsamında vergi ve borçların yapılandırılacağı idareler ve kuruluşlar

Maliye Bakanlığı, Gümrük Müşavirliği, SGK, İl Özel İdare ve belediyeler, Su ve kanalizasyon idareleri, Tedaş, Yurtkur, Kosgeb, TOBB'a bağlı odalar ve Organize Sanayi Bölgeleri.

Tasarı kapsamına giren borçlar

Vergiler ve cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, SGK primleri ve idari para cezaları, harçlar ve katılma payları, belediyelerin su alacakları, TEDAŞ'ın elektirik alacakları, özel elektirik dağıtım şirketlerinin alacakları, Yurtkur'un öğrenim kredisi alacakları, TRT'nin alacakları, KOSGEB'in desteklerden kaynaklanan alacakları, oda aidatı ücretler, OSB'lerin elektirk su ve doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları tasarı kapsamında yeniden yapılandırılıp peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Tasarı kapsamında sağlanan imkanlar

Vergi borçlarının kredi kartı ile ödenebilmesi, borçların taksitlendirilmesi, Vergi Barışı'nda bildirimde bulunmasına rağmen bundan yararlanamayanların vergi barışından yararlanmaları da sağlanacaktır.

Kesinleşmiş alacaklarda SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının yüzde 50'si, alacak aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'si indirilecek, gecikme cezası yerine güncellenen oran enflasyona göre düzenlenecektir. İhtilaflı alacaklarda alacağın yüzde 50'si ya da yüzde 20'si indirilecektir. Gecikme zammı yerine güncelleme oranı hesaplanacak olan tutar ödenecektir.

Defter Kayıtlarını Düzeltme İmkanı

            Stoklar, demirbaşlar, nakit... Defterde görünenden farklı ise kayıtları işleme imkanı yani herkese kayıtlarını düzeltme imkanı sağlanacaktır. Belli bir vergi ödemeleri halinde herhangi bir ceza uygulanmayacaktır. Örneğin Kayıtta görünmeyen Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası için işletmeler yüzde 2.5 vergi ödeyerek kayda alabileceklerdir. Matrah ve vergi artırımında, mükelleflere 2006-2009 dönemine ait yeni matrah bildirimi imkanı verilecek ve o yıllarla ilgili inceleme yapılmayacaktır.

Ödeme Planı Nasıl Olacak?

Ödemelerin süresinde yapılması çok önemli. Tasarı bir takvim yılında sadece iki taksit aksatma hakkı getiriyor. Borçlular eğer taksitlerini iki seferden fazla aksatırlarsa bu kanundan yaralanamayacaklar, borçlar ilk haline geri dönecektir.

Başvurular kanunun çıktığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılacaktır. Ödemeler ise kanunun çıktığı ayı takip eden üçüncü ayın sonunda başlayacak olup yalnızca SGK ödemeleri için ise süre dördüncü ayın sonunda başlayacaktır. Ödemeler peşin veya taksitle yapılacak olup iki ayda bir taksit ödeme imkanı da sağlanacaktır. 36 ayda 18 taksit ödenebilecek, ayrıca kredi kartına taksit olarak da ödenebilecektir.

Borçların aslı enflasyon oranında hesaplanarak bugüne getirilecek ve buna göre ödenecektir. Bu peşin ödeme için uygulanacak rakam ilk ay ödenirse borç kapanacaktır.

Taksitle ödeyecek olanlar için ise: Enflasyon oranında bugüne getirilen vergi aslı tutarını 6 taksitle ödeyecekler için 1.05 katsayısı ile, 12 taksitle ödeyecekler için 1.1 ile,  18 taksitle ödeyecekler için 1.15 ile çarpılacaktır.

Sonuç olarak bu halen bir tasarı olduğu için kanun yasalaşıncaya kadar bazı değişiklikler yapılacaktır. Ama şöyle bir gerçek var ki Devlet Bakanı Ali BABACAN’ında dediği gibi ihtilaflı işlerin azalması ve 2006-2009 yılları arası matrah arttırımı yapılması gibi nedenlerden dolayı Vergi Denetmenlerinin işleri azalacaktır. Bu da denetimlerin artması olarak mükelleflere yansıyacaktır. Ayrıca yeni 1500 vergi denetmenin de alınacak olması bunun bir göstergesidir.

 

 

 

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar