ABDULLAH ZİYA KABAK

ABDULLAH ZİYA KABAK

BOŞA GEÇEN YILLAR

Söke eski Belediye Başkanı Necdet Özekmekçi’nin, son beş yılını günü kurtarmakla geçirdiğini herkes biliyor. Seçim yılı içersinde gösteri çalışması yaparak; bir Atatürk büstü, bir düğün salonu ve kaldırım çalışması yapıldı. 
Bu yapılanlar, olumsuz mudur? 
Elbette olumlu bir çalışmalardır ama beş yıla böldüğümüzde bu çalışmalar, Söke gibi bir ilçede bir hiçtir. 
Yani boşa geçen beş yıl.
Sn, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’da bir varlık gösteremeyecektir. Çünkü büyük belediye kanunlarına göre hareket etmek zorundadır. Belde belediyeler iptal edildikten sonra, beldelerdeki belediyeler de çalışan kadrolu işçiler ve memurlar, Söke Belediye kadrosuna katıldılar. Kadro şişkinliği yetmezmiş gibi seçim öncesi söz verilenler de işe alındılar.
Mahalleye dönüşen belde ve köylerden devredilen borçlar, bir anda Söke Belediyes’ini otuz milyon TL’ye yakın bir borç yükünün altına soktu. Oysa Söke Belediyesi, öteden beri İller Bankası’na borcu olmaması ile öğünürdü.
Sn, Başkan Toyran, “Söke belediyesi’nin gelirlerinin giderleri karşılamadığını, iller bankası gelirleri artacağı yerde mart ayı içinde Söke Belediyesi’ne gelen İller Bankası payı iki milyon iki yüz iki bin TL. iken, bu para bizim dönemimizde bir milyon beş yüz yetmiş TL. olarak gerçekleşti. Biz ise bunun artmasını beklerken düştü” dedi.
Anlaşılan o ki, Söke bir beş yıl daha kalkınmak için bekleyeceğe benziyor.
Söke belediyesinin bazı gelir kaynakları, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiştir. 
  Bu brimler;
  1) Su.
  2) Kanalizasyon.
  3) İtfaiye.
  4) Garajlar.
  5) Dört bin metreden büyük alanlar ve parklar.
  6) On iki metre üstü caddeler.
  7) Büyük bayındırlık hizmetleri.
  8) Emlak  vs  vergi gelirleri.
  9) Kiralar işgaliyeler. 
10) İller bankası payı.
Bu yazıya döktüklerim büyük şehrin emrinde olanlardır. Birçok araç gereçleri de eklersek, geriye ne kalır? 
Lütfen siz düşünün! 
Böyle bir ortamda Sn, Başkan Toyran, ne yapabilir? 
Oysa o koltuğa birçok proje ile oturmuştu.

Önceki ve Sonraki Yazılar