ÇARPILACAK MAAZALLAH

"Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Milli marşı "İstiklal Marşı"dır."
Böyle yazıyor Anayasamızın 3. maddesi...
Demek ki, bu ülke bölünemez.
Demek ki, bu millet parçalara ayrılamaz; ayrıştırılamaz.
Milli marşı, Bağımsızlık Marşı'dır...
Var mı bir itirazı olan..
- Var.
Hem de pek çok.
Her şeyden önce ülke bölünmek üzeredir.
Ayrılıkçılık siyaseti, yıllardır bu ülke insanının kanını dökmekte, özerklik virajını usulca dönerek, [neredeyse] bağımsızlık ilanına ulaşmaktadır.
Hükümet bu gidişe "süreç" ismini takmıştır.
Muhalefet, "özerklik şartı" denen bölünme fermanını genel kurulundan geçirmiştir.
Tabelasında milliyetçilik sözcüğü olan diğer muhalefet partisi, yumuşak ve uyumlu siyasetini sivri çıkışlarının ardına gizlemekte, sesini soluğunu değişen şartlara göre akort etmektedir.
Genç kuşaklar, istiklal sözcüğünün bağımsızlık anlamına geldiğini bilmemekte, İstiklal Marşı'mızın, Bağımsızlık mücadelesi içinde doğmuş bir bağımsızlık türküsü olduğundan bihaber yetişmektedir.
Milletin vekilleri "Devletin bağımsızlığı ve milletin bölünmez bütünlüğü" üzerine yemin ederek göreve başlamakta... Ancak, gelinen "süreç"te, "karşılıklı bağımlılık" dayatmasının altına gizlenmekte... Ve "gerçek" demokrasiye milleti bölerek erişileceğini zannetmektedir.
Ayrıca o yeminin içinde, hukukun üstünlüğü, laik Cumhuriyet, insan hakları, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık gibi temel esaslar da yer almaktadır.
Üstelik bu önemli yemin şu anlamlı sözlerle bitmektedir:
- Şerefim ve namusum üzerine ant içerim!
Ne yaparım?
- Şerefim ve namusum üzerine ant içerim...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan 550 milletvekilinin [eksiksiz] hepsi bu yemini etmişlerdir. Ant içmişlerdir!
Bu noktada bir soru: Vatanın bölünmez bütünlüğünün "süreç" içindeki yeri neresidir?
Sorumlu kişiler, sürecin içeriği hakkında bir açıklama yapmış mıdırlar?
Daha üç gün önce ana-muhalefet partisinin lideri, süreci kendilerinin de tam olarak bilmediklerini söyleyebilmiştir. 
Hükümet bu konuda sağırdır.
En önemlisi, dilsizdir!
Hiçbir resmi açıklama süreç denen olgunun içeriği hakkında doyurucu bir bilgi vermemektedir.
Ama süreç son hızla yürüyüşüne devam etmektedir. 
Sürecin karşısında olanlar, neredeyse vatan haini ve barış karşıtı olarak lanetlenmektedir.
Açıklanan tek şey vardır: Süreç, analar ağlamasın diye gündemdedir.
Ama hangi analar ve ne için ağlamayacaklardır?
Süreç denen boz/bulanık siyasetten gerçekten haberdar olan Öcalan'dır. 
MİT'tir. Kandil'dir. Ve galiba PYD'dir.
Ve bittabi ABD'dir; Obama'dır; ve Devlettin en üst katında oturanlardır...
Neyse ki, bu saydıklarımız içinde sadece "üst kattakiler" o yukarıdaki "andı içmişlerdir..."
Hem de yemin billâh...
Hem de nelerin üstüne... 
Hay Allah!
Ve böylece giderse "süreç"... 
Çarpılacaklar maazallah..!

www.soruyusormak.com
www.akceder.com

Önceki ve Sonraki Yazılar