ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

DARBELERE ve MUHTIRALARA KARŞI OLMAK!

Yarın 27 Nisan, bugün hayatta olmayan bir genelkurmay başkanı tarafından 2007 yılında internet üzerinden verilen eşi benzeri olmayan bir e-muhtıranın yıl dönümü...

Bizde bu vesile ile darbelere ve muhtıralara karşı #SözümüzVarHareketi'nin görüşlerini açıklamak istedik.

Biz yani #SözümüzVarHareketi olarak darbelerin ve muhtıraların karşısında demokrasinin yanında tarafız... Demokrasi bütün zorluklara, eksikliklere, hatalara rağmen az veya çok halkın iradesini yansıttığı için en iyi sistemdir.

Bizim siyaset anlayışımızda, halkın düşüncesinin ve iradesinin ülke yönetimine hakim olması esastır. Bu nedenle halkın iradesini sakatlayan veya ortadan kaldıran her türlü darbe ve muhtıraya karşıyız.

Türkiye'nin darbeleri ve muhtıraları içeren yakın tarihi, vatandaşlarımız ve özellikle siyasete ilgi duyan insanlarımız tarafından çok iyi bilinmelidir.

Bugün eleştirdiğimiz veya şikayetçi olduğumuz bir çok sorunun, örneğin 12 Eylül ve 28 Şubat gibi darbe ve muhtıralarla bir bağı vardır. Bazı şeyler bunların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yani güncel sorunlara sebep aradığınızda birçok kez karşınıza bu darbeler ve muhtıralar çıkmaktadır.

Öyle ise bu darbeleri yapanlar bilerek veya en iyi niyetle(!) bilmeyerek ülkenin gidişatına ve de tarihimize olumsuz etkilerde bulunmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Türk Milletini arkasına alan Türk Ordusu tarafından kurulduğuna şüphe yoktur. Ancak Büyük Önder Atatürk, Osmanlı'nın yıkılma sebeplerinden birini ordunun siyasallaşmasında gördüğü için en kısa sürede askerlerden siyaset veya askerlikten birini tercih etmeleri gerektiğini belirtmiş ve bunu Nutuk'ta anlatmıştır. Ancak bu nasihat hakkıyla tutulmamıştır.

27 Nisan e-muhtırası ile yapılan siyaset ve toplum mühendisliğinin bugün ağır sorunlar yaşamamızın nedenlerinin başında geldiği bizler tarafından kabul edilmektedir.

Öyle ki, bu konunun üzerine gidilmemiş ve adeta üzeri örtülmüştür. Halbuki ortada görevler ve yetkiler kullanılarak işlenen çok açık bir anayasal suç vardır. Tarih elbet bir gün bu konuda gizlenen gerçekleri ortaya çıkaracaktır.

Biz halkın özgür iradesinin sandığa yansıdığı, herkesin bölücülük ve yıkıcılık hariç fikirlerini ifade edebildiği ve siyaseten teşkilatlanabildiği, kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi ile siyasetin ve iktidarların denetlenebilir olduğu, şeffaf ve milli bir demokrasi anlayışının Türkiye'de vücut bulduğu günleri görmek ve buna katkı yapmak istiyoruz.

Nasıl gün gelirde herkesin hukuka ihtiyacı olacağı gibi bu mantıkla baktığımızda da hepimizin gelişmiş bir demokrasiye ihtiyacının olduğu kesindir!

#SözümüzVarHareketi

Önceki ve Sonraki Yazılar