DELEGE OLMANIN ÖNEMİ, CİDDİYETİ ve SORUMLULUĞU

 

Delegenin oyu, demokrasinin omurgasını inşa eder.

O yüzden demokrasi, gerçekte delegelerin düşüncesinden ürer.

Delegenin duruşu, düşüncesini eylemine yansıtma noktasındaki gücü ve baskı gurupları karşısındaki özerkliği ortaya çıkacak olan demokratik seviyenin ölçüsünü oluşturur.

Delege bağımsız ve kendisine özgü bir düşünceye sahip olmalıdır.

Kendisine özgü bağımsız düşüncesini eylemine yansıtacak kadar kişilikli olmalıdır.

“Ondan yana ya bundan yana” oluşan iradesini, hiçbir yan etki ve dayatmanın altında kalmadan özgürce oluşturabilmeli ve bağımsız iradesine, bilincine ve sonuç olarak oyuna sahip olabilmeli, egemen olabilmelidir.

Çünkü demokrasi sahiden ancak o zaman gerçekleşebilir.

Çoğul irade ancak bu biçimde olaşabilir ve toplum yararına kullanılabilir.

Delegenin düşüncesi [yani oyu] hiç kimsenin ipotek altına alamaya cesaret edemeyeceği bir namus ölçüsü olmalıdır.

Delege, demokrasiyi inşa edecek olan unsurun kendisi olduğunun bilincinde olmalı, çoğulculuk imkânını tek düşünce ya da iradenin sultasına feda ederek demokrasinin gerçekleşme imkânını kendi duruşu ile tıkamamalıdır.

Delege demokrasinin kendisine sunduğu ifade etme özgürlüğünü sonuna kadar kullanmalı ve bu imkânın demokratik yöntemin temeli ve esası olduğunu görmeli ve anlamalıdır.

Delege oyunun değerini yeteri ölçüde kavrayamazsa, ona egemen olacak kişi ve zümreler çıkacaktır.

Tıpkı fizik bilimindeki “Bileşik Kaplar Teorisi”nde olduğu gibi, siz bir boşluk yaratırsanız, o boşluğu dolduranlar mutlaka çıkacaktır.

Milli egemenlik delegenin kendi oyuna egemen olmasından başlar.

Sonra seçmenin kendi iradesine egemenliğine sıra gelir.

Çünkü temsili demokrasilerde seçmenin seçeceği kişileri belirleyen unsur, delegelerin iradelerinin toplamıdır.

Delege oyunu kendi bağımsız iradesi doğrultusunda kullanmıyor ya da kullanma yeteneğine erişmiyorsa, o ülkede demokrasi ancak vitrinleri süsleyen içi boş bir görüntüden başka bir şey değildir.

Sözümüz genel olarak tüm Türkiye halkına, tüm siyasi partilerin delegelerine ve özel olarak da, bu Cumartesi günü yapılacak olan CHP Didim İlçe kongresi delegelerinedir.

Cumartesi günü yapılacak olan ilçe kongresini tam bağımsızlık, laiklik, gerçek demokrasi, hukuk devleti ve hakça bölüşüm ilkelerinin savunulduğu bir genel kurul özlemi ve gerçek demokrasinin inşasına nitelikli bir tuğla koyulması umudu ile bekliyor ve diliyoruz.

Önceki ve Sonraki Yazılar