DEMOKRASİ YALANI

Bir kadın, elinde barışın sembolü, denizin ortasında dim/dik ayakta: İşte Amerika'nın sembol olmuş demokrasi heykeli...
Amerika, tüm Dünya'ya demokrasi götüren kültür misyonerlerinin memleketi...
Ama bakın ABD'nin önde gelen dış politika uzmanı bu konuda neler söylüyor.
Uzmanın adı William Blum... [Bilgileri Soner Yalçın'ın Sözcü Gazetesi'ndeki köşe yazısından aktarıyoruz:
"William Blum'un 2013 yılında yazdığı kitabın adı şöyle: 
Emperyalizmin En Ölümcül Silahı: Demokrasi Yalanı..."
Kitap, okumanın en başında, kapağından iki gerçeğin altını çiziyor:
1.- ABD'nin [emperyalizminin]  demokrasi ihracı bir yalandır.
2.- Bu yalan ölümcül bir silahtır!..
Tabii ki siz, [ya da sizler], emperyalizm ile kol kola girip, Ortadoğu'da ABD'nin yeni karakolu olmayı siyasetinizin merkezine yerleştirirseniz, mücadelenizin hedefinden emperyalizmi silersiniz.
Sizin için hedef, IŞİD olur, Suni ya da Şii gruplar olur, Saddam olur, Esat olur, falan ve filan...
O zaman da Ankara'nın göbeğinde patlatılan bombaların nedenlerini göremezsiniz.
IŞİD ve PKK'nın döktüğü kanın arkasındaki "patron"u es geçersiniz.
Yukarıda sözünü ettiğimiz [Amerikan önde gelen dış politika uzmanı] kitabında bakın ne tespitler yapmış:
"ABD'nin son yıllarda [demokrasi adına] yapıp ettikleri kısaca şunlar:
A.    Başka ülkelerde demokratik yollardan iktidara gelmiş 50'den fazla hükümeti devirmeye çalışmıştır.
B.    En az 30 ülkede demokratik seçimlere doğrudan müdahale etmiştir.
C.    50'den fazla yabancı lideri öldürtmeye çalışmıştır. [kimini öldürtmüştür]
D.    30'dan fazla ülkenin üstüne bomba yağdırmıştır.
E.    20 ülkede halkçı ya da ulusalcı hareketleri bastırmaya çalışmıştır.
F.    Toplam olarak, 1945'den beri ABD 71 ülkede  [Dünya ülkelerinin 1/3'ünden fazlasında] yukarıda geçen eylemlerden bir ya da birkaçını gerçekleştirmiş, bunun sonucunda milyonlarca insanın yaşamını yetirmesine, milyonlarcasının acı, çaresizlik içinde kıvranmasına ve binlerce kişinin işkence görmesine sebep olmuştur."
Yine tekrarlıyoruz: Bu tespitleri yapan kişi Amerika'nın önde gelen dış politika uzmanıdır...
Ama bu tespitleri, her nedense Türkiye'nin bir kesim tırnak içindeki "sol"cusu yapmamakta, yapılan tespitleri sumen altına saklamakta ve Ortadoğu'da emperyalizmin kurduğu karargâh içinde kendilerine yer ayıran ayrılıkçı odakların sırtını sıvazlamaktadır.
Bunu yaparken kullanılan iki dayanak vardır:
1.- Demokrasi [yalanı]
2.- Anti-kapitalist mücadele [yalanı]
Çünkü bu bir kesim "sol"cular, emperyalizm aşamasında anti-kapitalist mücadelenin, emperyalizm ile mücadele olduğu gerçeğinin [henüz] idrakinde değildirler.

Önceki ve Sonraki Yazılar