E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

Dünyadaki Türkler, Türk Devletleri ve Özal

 

Türk Ulusu geniş bir ırka sahiptir. Dünya coğrafyasının birçok bölgesinde toplu veya dağınık bir biçimde yaşarlar. Anadolu, Azerbaycan, Ortaasya toplu yaşadıkları anavatanlarıdır                   

 

Bunların dışında Avrupa, Amerika, Asya Kıtaları'nda da birçok Türk, dağınık veya kümeler halinde yaşıyorlar. Ne yazık ki, bugün bunların birçoğu dilini, kültürünü, örf ve adetlerini unutmuş, içinde bulundukları uluslarla kaynaşmışlardır.

 

Ziya Gökalp ile başlayan Türkçülük araştırmaları ve milliyetçiliği Atatürk'ün politikalarına ışık tutmuş, Türk ulusal bilincini pekiştirmiştir. Daha sonra Turgut Özal, Türk dünyasını bir ekonomik ve politik güç noktası haline getirmeye çalışmış, Rusya'dan ayrılıp bağımsızlaşan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi bağımsız Türk Devletleri'ne destek ve yardımcı olmuştur. Rahmetli Özal'ın ülküsünde bir Türk Birliği, bir Türk Dünyası yaratma düşüncesi vardı. Ne yazık ki bu savaşın uğraşını verirken yaralı kalbine yenik düştü. O'nun amacı Türkler'i ve Türkler'e akraba olan milletleri bir çatı altında toplamak, dilde, düşüncede, kültürde ve ekonomide bir birlik haline getirmekti. Bu amaçla sık sık Orta Asya Türk Devletleri'ne gider, konuyu yetkililerle görüşürdü.

 

Özal'ın AB'ye hiç güveni yoktu. Kendisini başbakan olduğu bir dönemde rahmetli Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol ile ziyaret ettik. O günlerde Gürcistan ile Türkiye arasında açılacak olan Posof-Ahıska kapısı gündemde idi. Benim Posof'lu olduğumu öğrenince bana:

 

- Hoca hayırlı olsun. Posof Türk Gözü Kapısı'nı açıyoruz. Türkler'e akraba olan Gürcüler ile de artık dostluk ve kardeşlik içinde yaşayacağız. Gürcistan'da hem çok Türk var ve hem de Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan yolumuz oradan geçer. Bu yollar uzağı yakın edecek, Türkler'i ve Türklerle akraba olan ulusları birbirine bağlayacaktır.

 

Bakan Akyol:

 

- AB görüşmeleri nasıl gidiyor? diye sorunca, Özal'ın kara gür kaşları aniden çatıldı. Dudakları ağzına girer gibi çekildi. Önce karşısındaki duvara, sonra Avni Akyol'a baktı ve şöyle dedi:

 

- Avni, Avrupalılar pek samimi değil. Biz yaklaştıkça onlar kaçıyorlar. Kafamda iki alternatif düşünce var. Biri Karadeniz Ekonomik Topluluğu, diğeri Türk Dünyası Birliği. Avrupalı güçten korkar. Onlara yalvarmakla ortak olamayız. Zorla güzellik olmaz!

 

Özal'ın bu planı ve düşüncelerini kenara itenlere buradan ne diyebilirim ki? Galiba dönüp, dolaşıp tekrar o düşünceye geleceğiz.

 

Özal Karadeniz Ekonomik Topluluğu'nu İstanbul'da toplayınca, AB bize kucak açmaya başladı. Ne yazık ki ondan sonrakiler bu kozları iyi kullanamadılar. Ayrıca Dünya Türk Birliği'de kurulamadı.

 devam edecek

Önceki ve Sonraki Yazılar