GECİKME ZAMLARI SİLİNİYOR. 28 AĞUSTOS 2009 SON GÜN

28 Şubat 2009 tarih ve 27155 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 31. maddesi gereğince, 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"GEÇİCİ MADDE 16- Üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Birliğe ödenmiş aidat borçlarına ait gecikme zamlarının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde üyelerin odalara ve borsalara, oda ve borsaların Birliğe olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde, bu borçlara ait gecikme zamları silinir."

 

Bu yasaya göre, 28 Şubat 2009 - 28 Ağustos 2009 tarihleri arasında borçlarının tamamını ödeyen oda üyelerinin bu borçlara ait gecikme zamları silinecektir. Bu düzenleme, 2009 yılı aidatlarını kapsamamaktadır.

 

Üyenin odaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir. Geç ödenen yıllık aidatlar için 6183 sayılı Kanun uyarınca yürürlükte bulunan (%2,5) oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek yıllık aidat ile birlikte tahsil edilir.

 

SÖKE TİCARET ODASI'nın 5590 Sayılı Kanunun 3452 Sayılı Kanunla Değişik 25 ve 26. Maddeleri Gereğince Hazırlanan 2009 yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi aşağıdaki gibidir.

 

Dereceler

Kayıt Ücreti

Yıllık Aidat

Fevkalade Derece - Bankalar

335.00.-

335.00.-

1. Derece - Anonim Şirketler

270.00.-

270.00.-

2. Derece - Limited Şirketler

200.00.-

200.00.-

3. Derece - Kollektif Şirketler

160.00.-

160.00.-

4. Derece - Kooperatifler

120.00.-

120.00.-

5. Derece - Şahıs Firmaları

125.00.-

125.00.-

 

Ayrıca her yıl Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki Gelir Vergisine; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisine matrah teşkil eden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç toplamı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil edilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.

 

Sonuç olarak oda üyeleri yıllık aidatlarını ödemek zorundadırlar. Odalara borçları olan üyelerin bu fırsatı kaçırmamaları ve ekonomik krizde daha fazla para ödememeleri için borçlarını 28 Ağustos 2009 tarihine kadar kayıtlı oldukları odalara ödemeleri menfaatlerine olacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar