E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

Genelkurmay Başkanımız'ın ABD gezisi

 

Genel Kurmay Bakanı Orgeneral Sayın Yaşar Büyükanıt,'ın ABD gezisi başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu gezi tam zamanında yapılmıştır. Türkiye'ye düşmanca davranan terör örgütleri ile mücadelede Türkiye müttefiki ABD ile işbirliği kurmalı, özellikle Kuzey Irak'ta üstlenen PKK Terör ile ABD arasındaki mevcut bağları kesmeli ve sözde Ermeni soykırım oyunlarını boşa çıkarmalıdır.  

Geziye bu açıdan bakıldığında olumlu sonuçlar alınması bizi sevindirdi.

Türkiye jeopolitik konumu ve stratejik önemi ile göze batan bir ülkedir. Üç tarafının denizlerle çevrili olması, Asya-Avrupa-Afrika (eski dünya karalar topluluğu) merkezinde bulunması, ulaşım, enerji köprüsü olması nedeniyle düşmanı çoktur. Bu nedenle Türkiye'ye bir çok açıdan düşmanlık besleyenler vardır. Bu da Türkiye için sıkıntı yaratıyor, ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi hedef alarak, sıkıntıların şiddetle birleşmesine neden oluyor. Terör örgütlerinin başında PKK, El Kaide, aşırı sağ ve sol örgütler gelmektedir. Bu terör örgütleri yıllar boyunca binlerce evladımızın şehit düşmesine neden olduğu gibi, binlerce kadın, çocuk, yaşlı demeden insanımızı katletmiştir. Yine bunların korkusundan binlerce aile doğup büyüdükleri yurtlarını, köylerini canlarını kurtarmak üzere terk etmişlerdir.Yıllardan beri PKK ülkeyi kana buluyor ve yine binlerce insanımızı katlediyor.

Bu katillere içte ve dışta destek olan, yataklık yapanların olması da işin şiddet boyutlarını arttırıyor. İşe, bu yatak ve destek kaynaklarını kurutmakla başlamak en rasyonel yoldur. Bunlara yurt içinde ve dışında kimlerin kucak açtıklarını görüyoruz. Batılılar, bizi yıpratmak ve yıkmak için tarih boyunca çeşitli etkenleri kullanmışlardır. Kullandıkları etkenlerin önemli olanları şunlardır:

1) Azınlıklar sorunu: Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir devletti. Birçok azınlak bu ülkenin sınırları içerisinde ve o ülkeninin birinci sınıf vatandaşı olarak yaşamalarına rağmen, yabancılar bunları devlet aleyhine kışkırtıp isyanlar çıkartıyorlardı. Bugün sorun olarak karşımıza çıkan Ermeni oyunu bunlardan biridir. Batılılar sürekli olarak, günümüzden bir asır önce olmuş bu olayları kaşıyor ve kanatıyorlar. Genelkurmay Başkanı'nın bu tarihi olayı, ABD Ordusu Genelkurmayı'na gerçek boyutları ile anlatması, ABD'de aktif bir biçimde çalışan Ermeni lobicilerinin önünü kesmesi bakımından fevkalade bir öneme sahiptir. Sayın Genelkurmay Başkanımız bu açıklamaları başarılı bir şekilde anlatmaktadır.

2) Kürt sorunu: Aslında ülkemizde böyle bir sorun yoktur. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes, bu devletin birci sınıf yuttaşlarıdır. Kürtler, tarih boyunca bu ülkede azınlık sayılmadan, birinci sınıf yurttaş olarak yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Bu devletin, bu ordunun, bu vatanın onlar da sahibidirler. Camilerde omuz omuza namaz kılıyor, mezarlıklarda hep birlikte yatıyoruz. Kız alıyor, kız veriyoruz. Bu vatanın bütünlüğünü, bu ulusun birliğini korumak için asker oluyor, can veriyor, şehit oluyoruz. Azınlık demek doğru mu?

3) İrticai Terör: İrticai demek dinle alakalı değil. Yapılan her türlü yeniliklere karşı olmak demektir. Bu tür kişiler, ülkedeki ilerlemeyi ve gelişmeyi çekemezler. Ya da rejimlerine uygun görmezler. Dıştan beslenen bu tür örgütler de terör yaparlar. Bu türden örgütlere zaman zaman rastlıyoruz. Tehlikelidirler.

İşte bunlar ve benzerleri ülkemizde zaman zaman sıkıntı yaratıyorlar. İşte bunların kaynaklarını kurutmak, çalışmalarını negatifleştirmek amacıyla dost ve müttefik ülkelerle işbirliği yapmak gerekir. Sayın Genelkurmay Başkanı da bunu yapıyor.

Ayrıca bir Irak sorunu var. Irak'ta demokratik toprak bütünlüğü korunmuş, üniter bir devlet dışında rejim ve federal değişiklikler yapmak veya uygulamak, Kürtlar ile Arapları ve Suniler ile Şiileri birbirine düşürüp, iç savaş çıkartır. Bugün Irak'ta, Irak'ın bağımsızlığı için savaşanlarla karşıtları arasında böyle bir kıvılcımlanma mevcutken, ABD'nin taraf olması Arap dünyasına ABD'den ayırır. Kurulacak bir Kürt devleti de İran-Türkiye-Suriye-Irak arasında sıkışıp kalır. Bu da Kürtleri sıkıntıya sokar. Bunu bir dost ve müttefik ABD'ye anlatmak gerekiyordu.İşte Genelkurmay Başkanımız bu konuyu da gündemde tutup, ABD'li yetkililere anlatıyor.

Bugün Irak'ta da, Türkiye'de olduğu gibi Kürtler dağınıktır. Bunları yaşadıkları yerlerden koparıp, belli bölgelerde toplamak çok güçtür. Çare; birliği bozulmayan modern, laik, demokratik bir Irak Cumhuriyeti'dir. Türkil'ye buna güzel bir model ve örnektir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bu tarihi görevini başarı ile tamamlar da, insanlık adına akan kanlar durur. Irak Halkı da, acıdan, gözyaşından, kan ve ölüm korkusundan kurtulur. Dünyadaki insanlık ayıplarından biri de, böylece kapanır. Umudumuz gezi amacına ulaşsın, Irak'ta akan kanlar dursun, dünyaya barış ve kardeşlik egemen olsun.

Başarılar Sayın Genelkurmay Başkanım.

Önceki ve Sonraki Yazılar