GÖREVİ SUİSTİMALDEN SORUŞTURMA AÇILMALI

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Didim Mera Alanı’nda işgalci konumundaki üç beton santraline Çevre Faaliyet Belgesi verilmiş olması hukuksuzluktur.

 

Ufuk Hazır Beton, Kösem Beton, Değişim Beton santrallerinin derhal mera alanını terk etmeleri gerektiği halde Devlet Kurumu tarafından kollanıp gözetilmesi rezaletten başka bir şey değildir.

 

Aydın Valiliği hukuksuzluğa derhal müdahale etmeli!

Vali Hüseyin Aksoy’un masaya yumruğunu vurma zamanı geldi de geçiyor.

 

Beton santralleri tarafından henüz terk işlemi yapılmadığı gibi, 27/03/2022 tarihine kadar Mera Alanı’nı işgal etme hakları varmışçasına belge verilmesinin hiç bir haklı gerekçesi olamaz.

 

Mart ayının 27'si mevzuu suistimal ediliyor. 

Tanınan süre beton santrallerine verilmiş bir tarih değildir.

Didim Belediyesine imar değişikliği yapması için verilen süredir.

Mera Alanı’nda “Beton Santralleri Alanı” oluşturulması için imar planı hazırlanması için verilen süredir.

Didim Belediyesi’ne tanınan iki yıllık süre  27 Mart’ta bitiyor olmasına rağmen Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Mera Alanı’nın ‘Beton Santrali Alanı’ olması için imar planı değişikliği yapmayacağız” dedi.

"Mera alanı mera alanı olarak kalacak" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Verilen iki yıllık sürenin hiç bir hükmü kalmamıştır.

Resmi yazıda, “Verilen iki yıllık süre sonunda, imar planı hazırlanarak İl Müdürlüğümüze (İl Mera Komisyonuna) ibraz edilmediği taktirde Tahsis Amacı Değişikliği işlemi iptal edilecektir” denilmektedir.

 

Başkan Atabay imar değişikliğine gitmeyeceklerini yani Tahsis Amacı Değişikliği işleminin iptal edilmesini Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü)’ne resmi yazıyla bildirmiştir.

Didim Belediyesi’nin 04/11/2021 tarihli resmi yazısında net bir şekilde belirtilmesine ve de talebin kabul görmesine rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ne yapılmaya çalışılıyor?

Çevre Faaliyet Belgesi nasıl verilir?

Beton santrallerinin 27 Mart tarihine kadar Mera Alanı’nı işgal etme hakları varmış gibi hareket edilmesinin altındaki nedenler araştırılmalıdır.

 

Üç beton santraline böyle bir belge verilmiş olması görevi suismaldir ve suçtur.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un bu konu hakkında hesap sorması gerekiyor.

Ne yaşandı da Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al faaliyet belgesi verme gereği duydu merak ediyorum.

İşgalci beton santrali işletmecilerinin Mart ayına kadar mera alanında faaliyetlerini sürdürme hakları olmadığı halde yasal haklarıymış gibi neden hareket edildi?

İşgali meşrulaştırma çabası neden?

Çevre Faaliyet Belgesi vermek suretiyle görevi suistimal suçu işleyenler hakkında derhal soruşturma açılmalıdır.

 

0-004.jpg

Önceki ve Sonraki Yazılar