ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

"GÖRÜNEN KÖYÜ" GÖRMEK

 

Ankara'da toplanan Sözümüz Var Hareketi İcra Kurulu, kendi siyasi yol haritasını ve son siyasi gelişmeleri değerlendirerek, aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir:

1- Antalya toplantısında ilan edilen "partileşme takvimi" çerçevesinde; çalışmaların 1 Kasım'da Ankara'da açılmış olan merkez ofiste sürdürülmesine,

2- Hedeflenen tarihe (Ocak 2021) kuruluş işlemlerinin yetiştirilebilmesi için, planlanmış bölge ve il toplantıları ile pandemi yasakları  sebebiyle Almanya toplantımızın iptaline,

3- Önümüzdeki dönemde rutin olağan yüz yüze toplantıların yanısıra, acil durumlarda uzaktan telekonferans toplantıların da yapılmasına,

4- İcra Kurulunun  yeni dönem sözcülüğüne İrfan Çep'in getirilmesine,   ihtiyaca binaen Dr.İbrahim Özkuş, Şule Tuntaş ve Tolga Keskin'den oluşan bir Başkanlık Divanı'nın belirlenmesine,

5- Kurucular Kurulunun nüfus değil seçmen sayısı baz alınarak, en az seçmene sahip illerin de birer kurucu ile temsil edilmesi ideal olacağından, dengeli bir dağılım için yurtiçinden 246, yurtdışından 10 olmak üzere toplam 256 kişiden oluşabileceğine,

6- Liyakat ve talep durumu da gözetilerek,  cinsiyet ve genç-yetişkin "kurucu sayıları"nın, seçmen içindeki yüzde payları gibi eşit tutulmasına gayret gösterilmesine (genç kadın 18-35, yetişkin kadın 36-70, genç erkek 18-35, yetişkin erkek 36-70 yaş aralığı için eşit sayıda yani 64'er kurucu olması hedeflenmektedir.)

7- Kuruculuk ön başvurularının merkez ofise şahsen yapılabileceği gibi pandemi tedbirleri kapsamında internet üzerinden e-posta yoluyla da kabul edilmesine,

8- Ön başvurularda değerlendirmeye alınabilmek için, 2820 sayılı yasanın 8.maddesi birinci fıkrasının gönderme yaptığı 11. maddedeki şartları taşıdığını evrak bazında belgelemenin yeterli olacağına. Ancak mülakata çağrılıp kuruculuğu uygun görülenlerden aynı yasanın 8.maddesinin 4.fıkrasında sayılan belge ve beyannameleri ofiste bizzat imzalamaları gerektiğine,

9- Ön başvuruların 1 Aralık - 15 Aralık tarihleri arasında alınmasına, mülakatların mümkün olduğunca erken davetle 20-30 Aralık tarihleri arasında Ankara merkez ofiste yapılmasına,

10- İllere ve yurtdışına düşen kurucu sayıları cetveli taslağının, işbu bildiri ardından derhal yayınlanmasına,

11- Tüm çalışmaların açık ve şeffaf bir şekilde ilgililer ve kamuoyu bilgilendirilerek yürütülmesine, bu meyanda, özellikle parti tüzüğünün madde madde kurucu adaylarının bilgisine sunulmasına, tüzük konusunda iktidar ortaklarının olası seçim ve siyasi partiler yasa değişikliğinin de izlenmesine,

12- Lider partisi değil, "ilke merkezli liderlik" ve kadro partisi kurmak istediğimizi, bu itibarla, parti genel başkanlığının kim ya da kimler tarafından yürütüleceğinin, keza partinin adının ve ambleminin ne olacağının cevabının, ilkelerde anlaşılıp kadro ortaya çıktığında, demokratik usullerle kararlaştırılıp  resmi müracaat esnasında kamu oyu ile paylaşılacak bir husus olduğuna,

Bir yıldan fazla bir süredir Türk siyasetinin kötü gidişatına ilişkin bütün öngörü ve uyarılarımızın  haklı çıkmasından dolayı asla sevinmediğimizi ancak pek çoğumuzun "görünen köyü" bizzat yakından görmek ısrarından dolayı beklerken, tedbirli davranarak, yeni bir yol açmak için önemli hazırlıklar yapmış olduğumuzu,

Değerlendirmiş bulunmaktayız.

Kamuoyuna saygı ile arz olunur.

Önceki ve Sonraki Yazılar