İLERİ DEMOKRASİNİN İÇERİĞİNİ ÖĞRENME HAKKI!..

Ne güzel de biçimlendiriyorlar toplumu…

Önce kapsamı dar tutulan bir Anayasa değişikliği yapıyorlar…

Bu cümledeki “dar”ın anlamı, kafalarında gizledikleri gizli gündem maddelerinin içinde yer almadığı “mini-Anayasa-değişikliği”dir.

Bu değişiklik basittir, büyük hamleler taşımaz, rejimin temel esaslarına dokunmayan ve ikinci derece önem taşıyan bir nitelik taşır.

Önce parlamento çatısında bir savaş verilir.

Sonra meydanlara inerek sürdürülen etkin bir propaganda süreci izlenir. Sonra referandum ve  ulaşılan % 52!..

Derken referandum sonuçlarının belli olduğu gece açıklanan bir yeni büyük hedef…

Şöyle der piramidin en başındaki kişi;

- Seçimleri kazanalım, yapılacak ilk iş, Anayasa değişikliğidir!..

Bir Allahın kulu da kalkıp sormaz;

- Peki bu ülke aylardır ne ile uğraşıyor?..

Yeni Anayasa referandumunun neticeleri ortaya çıktığı akşam Anayasa’nın yeniden değiştirileceğini açıklamanın anlamı nedir, mantığı nedir?..

Ve en önemlisi, neyi amaçlamaktadır?..

Ama Anayasa’nın niçin değiştirileceği konusunda “çıt” yoktur.

Tüm seçim sürecinde yürütülen propaganda çalışmalarında Anayasa değişikliği hep gündemin birinci maddesini işgal etmektedir…

Ama hangi temel esasların yıkılacağı ve yerine nasıl bir düzen getirileceği konusunda en ufak bir açıklama yoktur.

Sanki ülkede bir yangın vardır.

Ve birileri yangından mal kaçırmaktadırlar.

Gizlice, sessizce ve kararlılıkla yapılmaktadır bu iş…

Ve millet sormamaktadır?

Milletin temsilcisi örgütler, milletin vekilleri sormamaktadır:

- Neyi değiştireceksiniz?..

Başbakan Anayasa değişikliğinde tüm çevrelerin mutabakatının aranacağını söylemektedir.

Ama mutabık kalınması istenen esasların ne olduğu konusunda “ser vermekte” ama “sır vermemekte”dir!..

Sadece dillerde dolaşan bir söylem vardır:

- İleri demokrasi…

Nedir bu ileri demokrasinin altındaki bakla?..

Bu ülkede demokrasi mi vardır ki, ilerisi aranmaktadır?..

Bu ülkede temel hak ve özgürlükler teminat altında mıdır ki, bu noktanın ilerisi hedeflensin?..

İleri demokrasiden söz edenler, hangi demokratik ilkeye saygı göstermektedirler ki, bu ilkenin ötesine geçmeye niyetlensinler?..

Ve bu ne biçim “ileri” demokrasidir ki, içinde ne olduğunu bilme özgürlüğümüz dahi mevcut değildir?..

Önceki ve Sonraki Yazılar