İSTİFA ETMELİSİN çünkü...

Belediye Başkan Yardımcılarının atanma şekilleri yasalarda bellidir. 
Belediye Başkanları seçildikten sonra belediye meclis üyeleri arasından ve bürokratlardan ilçe nüfusuna isabet eden miktarda, 5393 sayılı belediye kanunun 49/7 maddesi hükümlerine göre; çalışma arzusunda olduğu isimleri teklif eder ve meclis onayı ile atanır.
 
Veli Devrim Yerli de bu isimlerden biridir ve 657 sayılı kanunun 4/B hükümlerine tabidir. 
Veli Devrim Yerli’nin çalışma süresi maksimum belediye meclisinin çalışma süresiyle yani Başkan Levent Tuncel'in seçildiği dönemle sınırlıdır. 
 
Veli Devrim Yerli için görev süresi bitimi beklenmemelidir.
657 sayılı kanun gereği görev süresi derhal sonlandırılması gerekiyor. 
Çünkü kanun yapıcılar belediye başkan yardımcılarını devlet memuru olarak nitelemiştir. 
Belediye başkan yardımcılarının devlet memuru olarak nitelendirilmesi belli ödev ve yasakları getirmektedir. 
 
Bu ödev ve yasaklar nelerdi?
Veli Devrim Yerli ödevlerini yerine getirmiş ve yasaklara riayet etmiş midir, etmemiş midir?
Bütün mesele bu!
 
Ödev ve yasakların 4 tanesini kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. 
Hukuka aykırı emirlere riayet etmeme. 
İşbaşında bulunma. 
Başka görev alma yasağı. 
Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmama. 
 
Veli Devrim Yerli bu ödev ve yasaklardan hangilerini ihlal etmiş dersiniz?
Şimdi hep birlikte irdeleyelim!
“Ruhsat skandalından haberim yok” demişti ama belgelerde şantiye şefi olarak imzası olduğunu bizzat ortaya çıkarmıştım. 
Bu durumda iki ihtimal üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor.
Ya gerçeği saklamak istedi ya da attığı imzalarını unuttuğu için kamuoyunu istemeden yanılttı. 
 
Bu durumda şöyle bir soruya da cevap aramak durumundayız!
Bir yönetici 6 ay önce attığı böylesine önemli imzalarıı unutabilir mi?
Ve de siyasi hayatına mâl olabilecek imzaları nasıl atar ve nasıl unutabilir?
Akıl alacak gibi değil...
 
Hal böyle olunca şu ihtimal de tartışılmalı! 
Veli Devrim Yerli hukuka aykırı emirlere riayet etmeme yasağını çiğnemek zorunda kalmış olabilir mi?
Emir demiri kesmiş olabilir!
Yanlışa istemeye istemeye imza atmış olabilir!
Acaba diyorum; Veli Devrim Yerli hukuka aykırı emre itaat mi etti?
Bilindiği gibi; en az üç imza gerektiği halde bürokratlar imza atmamış ve Ersin Solmaz da kendi imzasıyla usulsüz ruhsatları sisteme işletmeyi başardığı anlaşılmıştı. 
Sisteme kimin şifresinden girildiği konusu da şimdilik dillendirilmiyor.
 
Veli Devrim Yerli ödevleri arasında yer alan işin başında olma görevimi de yerine getiremediğini bizzat kendisinden öğrendik. 
O tarihte yani Ersin Solmaz’ın başkanlık makamına vekalet ettiği gün Söke Belediyesi’de olmadığını kendisi açıkladı. 
Ne tesadüftür ki; Veli Devrim Yerli de Başkan Levent Tuncel gibi o gün Ankara’dadır. 
Kurda kuzu emanet edilmiş ve sorarsanız yaşanacaklardan o gün kimsenin haberi yoktur!
 
Özellikle iki yasak hususunun altını çizmekte yarar var.
Bunlardan ilki başka görev almama yasağıdır. 
Bu yasak konusu itibariyle bir devlet memurunun ancak bir kadroyu işgal edebilmesini, bunun dışında başka bir görevde yer almamasını içermektedir. 
Bu yasak net bir şekilde ihlal edilmiş!
Bu ihlalin de karşılığı yasalarda nettir...
 
İkinci önemli konu ise; ticaret ve kazanç getirici faaliyette bulunamama yasağıdır. 
Memur olan kişi en başta bir ticarethane sahibi veya esnaf olamaz. Bunlardan ayrı ticaret, sanayi ve iş niteliğinde inşaat işlerinde faaliyette bulunamazlar. Ticari vekil veya mümessil olamaz. Şahıs şirketlerine ortak olamaz. Aynı şekilde sermaye şirketlerinde resmi imza yetkili ve şirket müdürü olamaz. Mesleki faaliyette ve serbest meslek faaliyetini icra etmek üzere ofis vb. yerler açamaz. 
 
Ne olacak şimdi?
Veli Devrim Yerli bu yasağı da çok net bir şekilde ihlal etmişsin!
Bu ihlalin karşılığı da yasalarda çok net...
 
Kısacası yasa diyor ki...
“Veli Devrim Yerli; memuriyetten başka bir alanda ek bir kazanç sağlama faaliyetinde bulunamazsın!”
 
Gördün mü bak!
Neden istifa etmen gerektiğini anladın mı?
Yasaya göre; mesleki faaliyetini bedelsiz yapma durumunda dahi olamazmışsın!
 
Seni sorgulayacak müfettişe ne söyleyeceksin?
Kendini nasıl savunmayı düşünüyorsun?
“Uymam gereken bu ödev ve yasakları bilmiyordum!” diyebilir misin?
Soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırılsan ve sonrasında ceza alsan ne olacak?
 
Şu da çok önemli!
Kanun yapıcı “Böyle bir işe kalkışan memurun en hafif ifade ile başına gelecek olan memuriyetten men edilmesidir” demiş. 
 
Ne olacak şimdi?
Solmaz İnşaat’ın usulsüz ruhsatları nedeniyle memuriyetin sonlandırılsa ne olacak?
Müfettiş raporuyla kusurluğu görüldüğünde ve siyasi hayatın bitince Ersin Solmaz senin için kaç gün üzülecek?
 
Benden söylemesi!
Üzülürse baban üzülür, gerisi yalandan üzülür.
İster inan ister inanma lâkin senin için üzülüyorum...

Önceki ve Sonraki Yazılar