KAÇ KAÇ BİTECEK BU MAÇ?..

Demokrasi en iyi rejim.
Demokrasi, halkın yönetime katılmasına olanak sağlayan en adil sistem.
Demokrasi, düşüncelerin sorgulanarak ve birbirine eklenerek en iyinin, en doğrunun ve toplum için en yararlının ortaya çıkarıldığı yöntem; tamam… 
Diyelim ki kafa salladık bütün bu sözlere… Ancak!
Demokratik mücadele adı verilen bu “meşru” kör dövüşün yarattığı insan müsvettelerini ne yapacağız?..
İktidar hırsının azdırdığı insan bencilliğine nasıl "dur" denecek?
Gerçekte pasta belli: Bir adet koltuk [ve getirileri...]
Bu mücadelenin içinde kişilikleri gevrekleşmiş siyaset artığı insan güruhu nasıl dizginlenecek?
Zıvanadan çıkmış insan profili nasıl tekrar rayına oturtulacak?
Sınırlı olan bu pasta, [oynanan demokrasi oyununun sınırları içinde kalınarak] nasıl paylaşılacak?..
Koltuk tektir, ama mabadını o koltuğa değdirme özlemi ile yanıp/tutuşan “âdem“ çoktur…
Allah büyüktür, ama, tekne küçüktür.
Ve en kötüsü, siyasetçimizin umudu yüce, ama erdemi cücedir.
Cücelerden oluşan toplumumuzun hemen yanı/başında karakol kuran ABD’nin silah dış-satımı, üçe katlanmıştır/beşe katlanmıştır. 
Amerika en çok silahı, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine satmaktadır.
Ve işte bu diyar-ı âlemde parola:“Yurtta Savaş, Cihanda Savaş”; işareti ise, demokrasi olmuştur. 
Ama ne gam?..
Önemli olan kişisel çıkarlardır; ötekilerin omuzlarına basarak tırmanılan üst-katlardaki didişme, boğuşma ve ölümdür!..
Halk, yoksulluk sınırının altında inim inim inlemekte ve oy verdiği kurtarıcılarından [hala] medet ummaktadır.
Ama politikacı evde yoktur!..
Politikacının temel hedefi, kişisel çıkar amacını aklamak, onu kamu yararı(ymış) gibi ısıtıp ısıtıp demokrasinin vitrinine yerleştirmektir. 
Bizlere gelince…
Bizler, demokratik sürecin işlemesini sağlayan koyunlardan ibaret bir sürü müyüz sadece?
Ak koyun muyuz?
Kara koyun muyuz?
Ya da ak koyunla kara koyununun birbirinden ayrıldığı yol ayrımındaki trafik işaretinin önünde mi pinekliyoruz?..
Ak yandı, geç…
Kara yandı, dur!
Çoban kaldırdı değneğini, yürü…
Çobanın köpekleri kesti yolunu; dur…
Ya da celep biçti ömrünü, yürü ayaklarını sürüye sürüye mezbahaya…
-    Hayat mı bu, mirim?
Kabul edilebilir bir gerçek midir, lütfen söyleyin?
"Yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini," Gazi Paşa?..
Bu rayından çıkmış düzeni tekrar rayına oturtacak güç gerçekten damarlarımızda akıyor mu biteviye?
Kaç kaç bitecek bu maç, bileni var mıdır?..
       - Kaç kaç?..

 

Önceki ve Sonraki Yazılar