Kadınlarda Doğum Borçlanması ve Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele

Kadınların doğum borçlanması ile ilgili belirsizlik HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’in 28/09/2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanması ile ortadan kalktı. 

    Belirsizlik, 4/a (SSK’lı)’lı kadınların ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten önceki doğumları için borçlanma yapıp yapamayacaklarıydı. Tebliğ bununla ilgili tereddüde son noktayı koydu. Tebliğ “kadının, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden itibaren geçen iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler,” borçlanılabilinir demektedir.


    Borçlanma yapacaklar için ödenecek tutar, talep tarihindeki prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere belirlenecek günlük kazancın %32 ‘si olacaktır. Yani bir çocuk için en az (638,70 YTL x %32 x 24 ay ) 4.905,21 YTL ödemenin bir ay içinde kuruma yapılması gerekmektedir. Doğum sonrası kadının çalışmadığı süre iki yıldan az ise çalışmadığı süre kadar borçlanılacaktır.


Doğum borçlanması emekliliğimizi etkileyecek mi?


    Emekli olacak yaşı ve 20 yıllık sigortalılık süresi tam olan, sadece hizmet gününü tamamlamak için çalışanlar, doğum borçlanması yapmaları halinde eksik olan günlerini tamamladığı için emeklilikleri öne çekilecektir. Doğum borçlanması yapılmasında fayda var.


Örnek soru;


01/01/1960 doğumluyum, 01/01/1980 tarihinde ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladım. 01/10/1982 yılında doğum yaptım. Doğum sonrası 24 ay boyunca çalışmadım. Toplam prim ödeme gün sayım 4400'dür. Doğum borçlanması yaparsam erken emekli olabilir miyim?


Cevap;


Emekli olabilmeniz için, 20 yıllık sigortalılık sürenizin ve 5000 gün prim ödemenizin olması gerekmektedir. Herhangi bir yaş sınırınız bulunmamaktadır. 20 aylık doğum borçlanması yaparak prim ödeme gün sayınızı 5000'e tamamladığınızda emekli olabilirsiniz.


SGK’ın Kayıt Dışı İstihdama Karşı Aldığı Yeni Önlemler


SGK kayıt dışılığı engellemek için büyük çaba harcıyor. Bu çabasını 28/09/2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayınladığı bir tebliğ ile daha da perçinledi. İlgili tebliğ bankalara, bir çok bakanlık ve kuruluşa kayıtlarda alınan meslek ve çalışılan işyerinin unvanı ve adres bilgilerini kuruma bildirme yükümlülüğü getiriyor.


Bankalar, mevduat hesabı açtırmak, kredi, kredi kartı ve çek karnesi talebi için bankalara gidenlerin meslek ve çalışılan yerin unvanı, açık adresi bilgilerini periyodik olarak SGK’ya bildireceklerdir.


Milli Eğitim Bakanlığı’na, resmi ilk ve ortaöğretim, özel kurs, anaokulu, dershane öğrencilerinin kaydı sırasında velilerden alınan ve motorlu taşıt sürücü kurslarında, kursa kayıtları sırasında kursiyerlerden alınan, meslek ve çalışılan yerin unvanı ve açık adres bilgilerini kuruma bildirmekle yükümlülüğü getiriliyor.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen banka, kurum ve kuruluşlar her sigortalı için aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası ödeyeceklerdir.


SGK bu tebliğin uygulanması ile kayıt dışı istihdamın büyük ölçüde önüne geçecek gibi görünüyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar