Kadınlarımız

Kadınların seslerini dünya’ya duyurabilme düşüncesi ilk defa 26–27 Ağustos 1910’da Kopenhag’da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında ortaya atıldı. Birçok ülkede de destek bulan kadınların bu girişimi belli bir tarih saptanmadığından değişik tarihlerde ilkbahar aylarında her yıl kutlanmaya başlandı.
Dünya Kadınlar Günü tarihin 8 Mart olarak saptanışı, 1921’de Moskova’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı tarafından olmuştur. ABD'de 1857 yılında dokuma işçi olarak çalışan kadınların daha insanca bir yaşam isteğiyle, eşitsizliğe, ayrımcılığa ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı mücadeleye başladıkları 8 Mart günü “Dünya Kadınlar Günü” ilan edildi. İlerleyen yıllarda da tüm dünya’da kadınların kutladığı bir gün haline geldi. Birleşmiş Milletlerin 1977 yılında almış olduğu bir kararla 8 Mart “Kadın Hakları ve Dünya Barışı Günü” olarak kabul edildi ve bu kararla kutlamalar daha da artarak devam etti.
Dünya nüfusumuzun yarıya yakını kızlarımız, kadınlarımız ve annelerimizden oluşmaktadır.
Ancak erkek egemenliğindeki dünyamızda kadınlarımızın yaşam standartları aşağıdaki bazı istatistik bilgilerden de anlaşılacağı gibi hiçte iyi değildir.
• Dünyada her 3 kadından 1'i hayatının bir döneminde şiddete maruz kalıyor.(Şehirlerde evli kadınların % 18’i, köylerde de % 76’sı eşleri tarafından dövülüyor, aile içi suçların % 90’ını kadına karşı işlenen suçlar oluşturmakta.)
• Her yıl, yarım milyondan fazla kadın, gebelik ya da doğum sırasında yaşamını yitiriyor.
• Her 5 kadından 1'i hayatının bir döneminde tecavüz veya tecavüz girişimi kurbanı oluyor.
• Dünya genelinde mültecilerin yüzde 80'i kadın.
• Gelişmekte olan ülkelerde okur-yazar olmayan her 3 kişiden 2'si kadın.
• 280 milyonluk Arap dünyasında her 2 kadından 1'i okuma yazma bilmiyor.
• Suudi Arabistan'da kadının oy hakkı yok, araba kullanması yasak.
• İran'da çok istisnai durumlar haricinde kadının boşanma hakkı yok.
• Şeriat'la idare edilen ülkelerde zina yapan kadının cezası Recm, yani taşlanarak ölüm.
• Siyasette, iş ve ekonomi dünyasında da kadınların oranı gelişmiş ülkelerde bile epey düşüktür. (Dünyadaki işlerin %66’sı kadınlar tarafından görülüyor. Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak %10’una sahipler. Başka bir anlatımla dünyadaki işlerin % 34’ü erkekler tarafından yapılıyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin % 90’ına ve toplam mal varlığının % 99’una sahipler.)


KADIN

Kimi der ki kadın
Uzun kış gecelerinde
Yatmak içindir.
Kimi der ki kadın
Yeşil bir harman yerinde
Dokuz zilli köçek gibi oynatmak içindir.
Kimi der ki ayalimdir.
Boynumda taşıdığım vebalimdir.
Kimi der ki hamur yoğuran.
Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek,
Ne ayal, ne vebal.
O benim kollarım, bacaklarım.
Yavrum, annem, karım,
Kız kardeşim, hayat arkadaşımdır.

Nazım HİKMET

Şair, Nazım Hikmet bu güzel şiirinde kadının varlığını erkek gözüyle kötü ve iyi bakış açısından gayet açık bir şekilde anlatmıştır. Kadının varlığı erkeğin gururu, onuru olmalıdır. “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” sözü erkeklerin çoğu görmezden gelse de gerçeğin ta kendisidir. Kimi zaman bu kadın bir anadır, kimi zaman da bir eştir.
Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım. Kadınlarımıza, erkeklerle eşit haklar konusundaki mücadelerinde başarılar dilerim.

Önceki ve Sonraki Yazılar