KATILMA PAYLARI ve HİBE...

 

Akbük’ün kanalizasyon şebekesinin keşif bedeli 28. milyon küsur Türk lirası.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre bu bedel, her yılın mart ayında yüzde 10 artıyor.

Etti mi size, yaklaşık 31 milyon…

Akbük Belediye başkanı bu rakamın yarısının hibe olarak alındığı söylüyor.

Geri kalan 15.500.000 Türk Lirası halktan toplanacak…

Oysa, Yüksek Planlama Kurulu kararına göre, İller Bankası’nın yüzde 50 hibe verebilmesi için, bunun yarısı olan 15.500.000 liranın masanın üzerine konması gerekiyor.

Madde 1.- Yani ortada Akbük’e tahsis edilmiş bir yüzde elli hibe yok. Asla yok!

Madde 2.- Bu hibe ancak, 15.500.000 Türk lirası halktan tahsil edildiğinde [o da belki] alınma imkanına kavuşacak.

Madde 3.- Bu paranın halktan toplanabilmesi ise, yasalara göre ancak,

• Kişi başı tahakkuklar yapılıp,

• Herkese usulüne uygun tebligatlar yapıldıktan sonra…

• Ve hiçbir itiraz olmayıp, bu bedeller kesinleştikten sonra…

• Ve ertesi yıl başlamak üzere,

• İki yıl içinde ve

• Ancak dört taksitte tahsil edilebilecek…

Peki, Akbük Belediyesi’nin ömrü ne kadar?

Başbakan, yerel seçimlerin 6 ay önceye alınması için Meclis’te grubu olan siyasi partilere çağrı yapıldığını açıkladı.

MHP, bu teklife “evet” dedi bile.

CHP, şimdilik beklemede…

Esasen, bu teklifin yasalaşması için, AKP + MHP’nin oyları yetiyor da artıyor bile…

İşte tam da bu noktada üstadımız koca Orhan Veli’nin o ünlü mısraı çınlıyor kulaklarımızda nedense Evet her nedense:

“Yok kızım, yok…

Sonumuz şimdiden belli:

Sende bu güzellik,

Bende bu züğürtlük olduktan kelli…”

Sahi…

Neden geldi aklımıza bu öğretici, eğitici [ve en önemlisi] gerçekçi mısra?..

Tarih Ağustosun yarısına gelmiş, geçiyor…

Yerel seçim, 2013’ün baharında.

Katılım payları tebligatları daha yeni yeni postaya veriliyormuş.

Sitelerin bu konuda genel kurul kararları alamayacakları da bu arada her nasılsa, galiba anlaşılmış… Öğrenilmiş.

Posta/tebligat işleri, ahbap çavuş ilişkileri ile değil, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak.

Sonra hiç kimse bu garip koşuşturmaya itiraz etmeyecek.

Meblağlar kesinleşecek.

Ve yasal olarak parayı toplama imkânı, 2013 yılından başlamak üzere 2 yıl içinde ve 4 taksitte tahsil edilecek…

Peki ya bir itiraz olursa?..

Yandı gülüm keten helva!..

Ayrıca, toplanan para “içme suyu katılım payı” değil miydi?

İçme suyu katılım payı olarak Akbük Belediyesi toplam kaç para tahsil edebilir?

- Sadece 13 milyon!.. Çünkü içme suyu yapımı maliyeti  sadece bu kadar.

Gerisi?

Yaz deftere…

Bir yerel belediyenin, “ben bu iş için şu kadar hibe aldım,” diyebilmesi için, bunun belgesini halka gösterebilmesi gerekir.

- Sen 15.500.000 Türk lirası toplarsan, gerisini de ben verebilirim, gibi de değil…

Açıkça ve net olarak;

- Akbük Belediyesi’ne kanalizasyon şebekesi inşası için 15.500.000 Türk Lirası hibe tahsis edilmiştir. Nokta. Mühür. İmza!..

Ciddi bir kamu birimi, ancak böyle bir resmi hibe tahsis belgesini masanın üzerine koyduktan sonra halktan para isteyebilir…

Bekliyoruz…

Önceki ve Sonraki Yazılar