KILIÇDAROĞLU’NUN ALTINI ÇİZDİĞİ ÖNEMLİ GERÇEK

Geçtiğimiz Pazartesi günü Aydın’a gelerek partisinin il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis ve il genel meclisi üyeleri ve diğer partililerle sınırlı olarak düzenlenen bir toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldukça ilginç tespitlerde bulundu ve önemli çözüm önerilerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun dış ve iç politika konularda söylediklerini bir başka yazımıza bırakıyor ve bizce büyük değer taşıyan birkaç tespitine yer veriyoruz:

1.- Ülke bir ateş çemberi içindedir ama CHP örgütlerinde bizler birbirimizle çekişme içindeyiz. Çoğu kez bu kısır sen/ben kavgasından başımızı kaldırıp Türkiye ve Dünya gerçeğini göremiyoruz.

2.- CHP üyesi için bir “Parti Okulu” açıyoruz. Bu okulda sosyal demokrasi, sosyal devlet, Cumhuriyet’in değerleri, demokrasi, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı gibi temel kavramlar konusunda üyelerimizin bilinçlerini geliştirecek ve yükselteceğiz. Bilgi birikimi üzerine parti bilincini yerleştireceğiz. Okulumuzu önümüzdeki Cuma günü açıyoruz. İlk dersi Sayın Altın Öymen verecektir. Dersin konusu, CHP Tarihi’dir. Bundan böyle bu okulda eğitim görerek sertifika almamış kimseler delege olamayacakladır, yönetim örgütlerinde görev yapamayacaklardır… Ayrıca parti militanı yetiştirmek amacıyla gençler için yaz kampları düzenleyeceğiz.

3.- Yeni üye kazanmak örgütümüzün temel amacı olmalıdır. CHP üyesi olmak için partiye müracaat eden herkesi üye yapacaksınız… Yeni üye müracaatlarını ret ederek, “küçük olsun benim olsun” felsefesini bu parti içinde sürdüremezsiniz.

Sanıyoruz içinde yaşanılan süreçte bu tespitlerin çok büyük önemi ve değeri vardır.

Bu tespitler ve bulunan çözümler, CHP’nin halk içinde mevziler kazanmasını, örgütlü mücadelenin pratiğini yakalamasını sağlayacaktır. CHP’nin masa başından belirli klikler aracılığı ile yönetilmesine son verecek ve halkın damarları içinde yerleşilmesi sonucunu getirecektir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkın partisi olma hedefini ön plana çıkartacaktır.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız ifadelerinde yer alan tespitler, siyasete duyarlı her yurttaş tarafından çıplak gözle dahi görülebilecek önemli gerçeklerin altını çizmektedir. Hatta altını çizmekle kalmamakta gerçekçi çözümleri de beraberinde getirmektedir.

Bu gerçeğin önemli bir örneği Didim CHP örgütü içinde yaşanmaktadır. Akbük beldesinden CHP üyesi olmak için başvuran 193 kişinin başvuruları sonuçlandırılmak istenmemekte ve bu kişilerin parti içine girmesinden endişe duyulmaktadır. Üstelik parti içine girmesinde sakınca görülen bu kişilerin en önünde 17 yıl Akbük beldesinde belde başkanlığı yapmış bir parti emektarı bulunmaktadır…

İşte Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte yapmış olduğu tespitin değeri bu noktada öne çıkmaktadır.

Parti’nin büyüyerek halk içinde mevzilenmesinin önünü açmak gerçek partililerin en önde gelen şiarı olmalıdır.

Partiyi olduğu yerde tutarak gelişmesinin önünü tıkamak CHP’nin gelişmesine yönelik kanatların kesilmesi anlamına gelmektedir.

Cumhuriyet değerleri, tam bağımsızlık, hukukun üstünlüğü ve sosyal devlet ilkeleri etrafında birleşilerek “6 ok”u hayata geçirmek için tüm ulusal güçleri ve toplumsal muhalefeti ve halkın en geniş kesimlerini bu bayrak altında birleştirmek ve örgütlemek temel hedef olmalıdır. Sözünü ettiğimiz bu hedefe acilen erişilemezse ülkemizin sürükleneceği uçurum her birimizin gözlerinin önündedir.

Bu hedefe de ancak, dar parti çıkarlarını bir tarafa bırakarak siyaseti bir yurttaşlık görevi olarak özümsemek suretiyle ulaşılabilir.

İşte Sayın Kılıçdaroğlu’nun altını çizdiği önemli gerçek budur.

Partili arkadaşlarına ilettiği gerçekçi çözüm budur…

Önceki ve Sonraki Yazılar