Kira Gelirlerinde Beyan 25 Mart Son Gün.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre bir takvim yılı içinde kira geliri olanlar, bu gelirlerini her yıl Mart ayının 25. günü akşamına kadar beyan edeceklerdir. Kira geliri nakdi ödenmiş olabileceği gibi mal ile de ödenmiş olabilir. Mal ile (ayni) ödenmiş kiralar paraya çevrilir. Mesken kira geliri elde edenlerin dikkat etmesi gereken önemli açıklamalar aşağıdaki gibidir.

·        Meskenden elde edilen kira gelirlerinin 2.400,00 TL’si vergiden istisnadır.

·        Mesken kira gelirini hiç beyan etmeyenler yada eksik beyan edenler bu istisnadan yararlanamazlar.

·        Mesken kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazanıcını beyan etmek zorunda olanlar, 2.400,00 TL’lik istisnadan yaralanamazlar.

 

Kimler Beyanname Verecek?

 

·        Bir takvim yılı içinde elde ettiği kira geliri, istisna tutarını aşanlar,

·        İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2008 yılı için 19.800,00 TL) aşanlar,

·        Bir takvim yılı içinde elde ettiği, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye iratları toplamı beyanname verme sınırını (2008 yılı için 960,00 TL) aşanlar,

·        Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edenlerden, tevkifata tabi olmayanlardan 960,00 TL geçenler ile tevkifata tabi olanlardan 19.800,00 TL’yi geçenler.

 

Kira Gelirinden İndirilecek Giderler:

 

            Gayrimenkul sermaye iradında net kazancın tespit edilmesi için, indirilecek giderler konusunda iki yöntem vardır.

 

·        Gerçek gider yöntemi, GVK’nun 74. maddesinde sayılan giderler.

·        Götürü gider yöntemi, Kira gelirinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın % 25’i oranında götürü gider indirilebilir.

 

Kira gelirlerine uygulanacak diğer indirimler:

 

·        Şahıs ve Bireysel Emeklilik Sigorta primleri,

·        Eğitim ve Sağlık Harcamaları,

·        Okul, Yurt ve Sağlık Tesisleri için yapılan bağış ve yardımlar,

·        Diğer bağış ve yardımlar.

 

Kira gelirlerinin beyanı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar kısaca bu kadar. Konuyu daha iyi anlamak için birkaç örnekle anlatalım.

 

Örnek 1 : Zehra Hanımın, Söke’de bulunan dairesinden 2008 yılında elde ettiği mesken kira geliri tutarı 12 ay x 300,00 TL = 3.600,00 TL’dir. Başka kira geliri yoktur. Götürü gider yöntemi seçilmiştir. Zehra Hanımın ödeyeceği gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayrisafi İrat Toplamı

3.600,00 TL

Vergiden İstisna Tutar

2.400,00 TL

Kalan (3.600,00 – 2.400,00)

1.200,00 TL

% 25 Götürü Gider

300,00 TL

Vergiye Tabi Gelir

900,00 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi

145,00 TL

Ödenecek Gelir Vergisi

145,00 TL

 

Örnek 2 : Ticaretle uğraşan Selim Beyin, Söke’de bulunan dairesinden 2008 yılında elde ettiği mesken kira geliri tutarı 4.800,00 TL’dir. Götürü gider yöntemi seçilmiştir. Kira geliri ticari kazancı ile birlikte beyan edilecektir. Selim Beyin ticari kazancı olduğundan 2.400,00 TL’lik istisnadan faydalanamayacaktır. Kira geliri için ödenecek gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 

Gayrisafi İrat Toplamı

4.800,00 TL

% 25 Götürü Gider

1.200,00 TL

Vergiye Tabi Gelir

3.600,00 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi

540,00 TL

Ödenecek Gelir Vergisi

540,00 TL

 

Hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir. Vergi ile ilgili birkaç slogan:

 

“İnsan sevgiyle, devlet vergiyle ayakta durur.”

“Çiçekler ilgi ile, çocuklar sevgi ile, ülkeler vergi ile büyürler.”

“Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır.”

Önceki ve Sonraki Yazılar