KOALİSYON’UN TEK ORTAĞI PKK...

Koalisyon sözcüğü, Latince coalitio (beraber büyüme) kelimesinden geliyor.
Anlamı; kısımların, parçaların birleşerek bir bütün meydana getirmesi...
Politik manada koalisyon, birkaç devletin geçici olarak başka bir devlete veya faaliyete karşı birleşmesi anlamında kullanılıyor.
Örnek mi istiyorsunuz?.. 
Büyük Fransız Devrimi'ne karşı Avrupa devletleri, koalisyon kuvveti meydana getirmişlerdi. 
Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Almanya’ya karşı Anglo Frenk koalisyonu oluşturulmuştu. 
Soğuk Savaş döneminde Amerika önderliğinde sosyalizmin yayılmasına karşı oluşturulan kapitalist-Batı ittifakı da bir koalisyon girişimidir.
Bizim iç politikamızda uzun yıllar yaşanan koalisyon hükümetleri ise, iç politikada yaşanan bir diğer koalisyon çeşidi. 
Peki ya şimdilerde?..
Şimdilerde bizce koalisyon kavramının da çivisi çıkmıştır.
Yakın geçmişimizde Amerika'nın çete başı olduğu emperyalist-Batı silahlı güçleri, koalisyon adı altında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ulusal devletlere vahşice saldırmış, devlet başkanlarını hunharca öldürmüş, halkı üzerine bomba yağdırarak suyunu çıkartmıştır.
Bu suyunu çıkartma operasyonları, öncelikle halkları bölerek, etnik farklılıkları, din ve mezhep ayrılıklarını körükleyerek geliştirilmekte, koalisyon gücünü oluşturan emperyalist devletlerin çıkarlarına göre yeniden yapılandırılmaya çalışılmaktadır.
Ve... Gele gide takvimler 2014 yılının Kasım ayına gelip dayanmıştır.
Koalisyon ittifakı Ortadoğu bataklığının içinde erimiş, çatlamıştır.
ABD, Ortadoğu'da yapayalnız kalmıştır.
Ortaya bir de IŞİD fenomeni çıkmış, koalisyon pek fena çatırdamış, sonra ıssızlaşmış, sonuç olarak tümüyle çökmüştür.
Koalisyonun vefakâr ortakları ABD kabadayısına birer birer istifalarını sunmuştur.
En sadık taşeron devletler dahi, türlü çeşitli manevralara girişerek, bin dereden su getirerek Ortadoğu'daki karanlığa bulaşmak istemediklerini sözleri ile, eylemleri ile, siyasetleri ile ortaya koymuşlardır.
Türkiye bile artık savaş tam tamlarını çalmaktan geri adım atmış görünmektedir.
Çünkü eski koalisyon ortakları, Ortadoğu'da kendilerine düşecek bir cukka payı olmadığı görüşündedirler.
Kar-zarar hesabı eksi vermektedir. Cari hesap Ortadoğu'da ters çalışmakta, borç bakiyesi göstermektedir...
Ve bu denklemde ABD çıkarlarına dayanak olacak [geriye] bir tek "güç" kalmaktadır: PKK, PYD ve bileşenleri...
İşte Büyük Ortadoğu Projesi'nin 2014 yılı sona ererken hayata geçirilmeye çalışılan son versiyonu bu hesaplardır.
ABD emperyalizmi işte bu aynı nedenlerle ayrılıkçı Kürt terörizmi ile ittifak kurmuş bulunmaktadır.
Kala kala geriye koalisyonun bir tek ortağı kalmıştır.
İşte...  "Biji Obama" söyleminin aslı, esası, orijini, kökeni budur; bu hesaplardır.
Artık bugün, Marsist-Leninist PKK'nın tek ortağı kapitalist-emperyalist Amerika'dır.
Bu gerçeği hala göremeyen Türkiye'nin "sol" sapma içine bağdaş kurup oturmuş yeni-sağcı güçlerine selam olsun...
www.soruyusormak.com
www.akceder.com

Önceki ve Sonraki Yazılar