Kooperatiflerin Yasal Defterlerinin Kapanış Tasdiki Zorunluluğu.

1914 yılında Aydın ilinde incir üreticileri tarafından “Kooperatif Aydın İncir Müstahsilleri Ortaklığı” adıyla ilk tarım satış kooperatifi kurulmuştur. Ülke çapında kurulan diğer kooperatif türlerinden:

 

-1925 yılında Ankara’da, ilk tüketim kooperatifinin,

-1934 yılında yine Ankara’da, ilk yapı kooperatifinin,

-1948 yılında Rize’de ilk tedarik kooperatifinin,

-1951 yılında Adapazarı’nda, ilk pancar ekicileri kooperatifinin,

-yine 1951 yılında Ankara’da ilk esnaf kefalet kooperatifinin,

 

kurulduğu görülmektedir. Türkiye’de kooperatifçiliğin tarihçesinden kısaca böyle bahsedebiliriz İlçemizde de kurulan arsa ve yapı kooperatifleri özellikle bir çok kişinin ev sahibi olmasını sağlamıştır.

 

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU’NA GÖRE KOOPERATİF ORGANLARI

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetim kurulu’dur.

 

11 Haziran 2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre kooperatifler ve üst kuruluşları denetim kurulu üyelerinin genel kurul toplantılarına sunacakları denetim kurulu raporunun usul ve esasları düzenlenmektedir. Tebliğin üçüncü bölümünde Denetim Kurulu Raporunda Bulunması Zorunlu Hususlar bulunmaktadır. Denetim kurulu raporunun, aşağıda belirtilen bölüm ve konuları içerecek şekilde düzenlenmesi gerekir.

            a) Kuruluş işlemleri bölümü

            b) Yönetim kurulu ve personel işlemleri bölümü

            c) Ortaklık işlemleri bölümü

            ç) Defter ve belgeler bölümü

            d) Bilanço, gelir gider farkı hesabı ve mali durum bölümü

            e) Arsa alımı ve inşaat çalışmaları bölümü

            f) Diğer açıklamalar ve sonuç bölümü

 

            Denetim Kurulu Raporunda; defter ve belgeler bölümünde yer alan 4. maddeye göre yevmiye ve envanter defterlerinin, 31/01/2009 tarihine kadar noter kapanış tasdikinin yaptırılıp yaptırılmadığının yazılması gerekir. Bakanlık Temsilcileri, genel kurul toplantısı sonrasında teslim edilen denetim kurulu raporundan, yevmiye defterinin noter kapanış tasdikinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde yapılmadığını tespit etmeleri halinde, işlem yapılmak üzere, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.  İl Müdürlükleri de Vergi Dairelerine durumu bildirecektir. Bu durum Vergi Daireleri içinde inceleme konusu olarak dikkate alınacaktır.

 

Bütün bunlarla karşı karşıya gelmemek için yapılması gereken, motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin, konut yapı kooperatiflerinin ve tarımsal kalkınma kooperatifleri gibi kooperatiflerin 31/01/2009 tarihine kadar yevmiye ve envanter defterlerinin noterlerce tasdik edilmesidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar