Köy Yardımları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

İlimiz, merkez ve ilçelere bağlı köylerin ekonomik ve sosyal kalkınmaların sağlamak, köy tüzel kişiliğince yürütülen yatırımların tamamlanmasına yardımcı olmak amacıyla, İl’imiz Özel İdaresi bütçesinin Köy Yardımları Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım Esaslarını Gösterir Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

 

Yardımların amacı, köylerin ve köy toplumunun sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan kalkınmalarına sağlamak, köy tüzel kişiliğince yapılacak olan girişimleri desteklemek ve bu tür girişimleri teşvik etmek olarak belirlendi.

 

İlke olarak;

 

1- Köy toplumuna hizmet götürülmesi.

 

2- Yapılacak olan tesislerde yüzde onu kadar köy tüzel kişiliği katkısı olacaktır. 1980 yılında çıkarılan yönetmelikte %50, 1986 yılında çıkarılan yönetmelikte %25 olan oranlar yeni çıkarılan yönetmelikte %10 düşürüldü.

 

Yardım konusu olan konular;

 

-Köy içi yolların yapımı.

 

-Kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarını yapılması.

 

-Köy konağı (Muhtarlık binası, Konuk Evi, Toplantı Salonu, Kütüphane, Okuma Odası)

 

-Umumi tuvalet.

 

-Köy Orta mallarının yapımı, tamiratı, gerektiğinde başka amaçla kullanılması için revize edilmesi. (Taşınma nedeniyle kapatılan okullarımızla ilgili) 

 

-Köyde faal durumda bulunan köylülerin oluşturduğu kooperatiflerin desteklenmesi.

 

- Her türlü lojman yapımı ve tamiratı.

 

- Sulama projeleri.

 

- Sporu teşvik amacıyla, spor tesisi ve alanları.

 

- Oyun alanlarının yapımı.

 

- Köyde bulunan tarihi ve doğal güzelliklerin bakımı ve onarımı.

 

- Kültürel faaliyetlerin desteklenmesi.

 

Aydın İl Özel İdaresi Komisyonunu hazırladığı yeni yönetmelik İl Genel Meclisimizce 07.05 2007 günlü birleşiminde kabul edilmiştir. Daha öncki yıllarda çıkarılan yönetmeliklerde köy yardımları, köy orta malları ile sınırlandırılırken yardım verilecek alanlar genişletilmiştir.

 

Yapılacak işlerde, çıkarılan yönetmeliğin köyde yaşayan vatandaşla-rımıza yararlı olması dileğiyle.   Saygılarımla. 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar