MERSİS NUMARASI MI? TİCARET SİCİL NUMARASI MI?

(TACİRE İLİŞKİN BİLGİLERİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU)

            6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişikliklerden birinin de TTK'nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde (fatura, gider pusulası, perakende satış fişleri, ökc fişleri vb.) aşağıdaki bilgilere yer vermeleri gerektiğini belirtmiştim.

1-MERSİS numarası olanlar bu numarayı,  olmayanlar Ticaret sicili numarası

2-Ticaret unvanı

3-Ticari işletmenin merkezi

            Ancak halen Mersis numarası mı yoksa ticaret sicil numarası mı yazılacağı konusunda şüpheler bulunmakta. Ticaret sicil yönetmeliğinin 19. maddesinin 3. fıkrasında;

Belgelerin saklanması

MADDE 19-

(3) "MERSİS’i kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarası ticaret sicili numarası yerine geçer ve daha önce verilmiş olan ticaret sicili numaraları dosya numarası olarak kullanılır." yazmaktadır.

            Ayrıca yine T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/11/2013 tarihli konu ile ilgili basın açıklamasında "Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; MERSİS’i kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarasının ticaret sicili numarası yerine geçeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir." şeklinde yer almıştır.

            Bu yönetmelik ve buna bağlı basın açıklamasına göre mersis numaralarının yazılması gerekmektedir.

            01/01/2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin kullanılması halinde, bu bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması veya basılı sticker yapıştırılması gerekir.

            Yazar kasalardan alınan satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini için gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurmaları gerekmektedir.

            Sadece bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin internet sitesi oluşturma yükümlülüğü bulunduğundan, bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin yukarıda yer verilen bilgilere ek olarak tescil edilen internet sitesi adreslerini de madde kapsamındaki belgelerde göstermeleri gerekmektedir.

YÖNETMELİK: bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanması için çıkardıkları hukuk kurallarıdır. Resmî Gazete'de yayımlanır ve yürürlüğe girer fakat yönetmeliklerin hepsi Resmî Gazete'de yayımlanmaz. Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazete'de yayımlanacağı kanunlarla belirlenir. Yasa ve tüzüklere aykırı hüküm içeremezler.

Önceki ve Sonraki Yazılar