NEREDESİN EY HÜKÜMET…

Hiç etrafımıza bakıyor muyuz? Neredeyse ilköğrenim son sınıf öğrencileri bile flört yapmaya başladılar. Arka sokaklarda güya ma  neviyat sahibi olduğunun işareti olan başında başörtüsü olan genç kızlar yanlarında saç sakal birbirine karışş bir takım hırpani kılıklı oğlanlarla flört yapıyor, arkadaşlık kuruyorlar.

Allah’ın (c.c) nin yarattığı iki ayrı cinsin birbirini çekme, birbirine ilgi duyma, birbirini sevme ve âşık olma duyguları ile yine iki cinsin birbirlerine karş şehvet istekleri elbette nikâhlı birlikteliklerde fevkalade yararlı duygular olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu duygular olmasaydı iki ayrıcinsin bir araya gelmesi, yuva kurmaları, çocuk sahibi olmaları böylece neslin devamı mümkün olamazdı.

Yukarıda saydığım duyguların nikâhlı birliktelik için çok faydal duygular olmasına rağmen flört gibi, kız-oğlan arkadaşğı gibi yakınlaşmalarda ise başta bu eylemin içindekilere, sonra topluma olmak üzere çok zararl vermekte oldukları görülmektedir.

“Flört yangınına” bir kere kapılan gençler önce ba      şmalarla daha sonra birbirlerinin ellerini tutmalarıyla, kol kola girmelerle, tenhalarda (şimdi artık açıkça ve her kesin gözü önünde) öpüşüp koklaşmalarla devam etmekte bu yola girenlerin artık kendilerini kurtaramadıkları sonuç ise nikâhsız cinsel birleşmelere yani zinaya kadar gitmektedir.

Ailenin önemsenmediği Avrupa’da bu işler teşvik görebilir ama “aileye büyük kutsiyet atfeden bizim toplumumuzda aile olmazsa bizim toplumumuz da olamaz” diyenler bu yangını söndürmeye mecburdurlar.

“Flört yangını” isimli konferansımda ve hazırlamakta olduğum kitabımda da temas ettiğim gibi bu tür kız oğlan arkadaşlıklarının yüzde doksan hüsranla sonuçlanmakta geri kalan ancak yüzde onluk bir kesimi yuvasını kurarak mutlu olabilmektedir.

Bu tehlikeli maceranın sonunda, delikanlı üzerinde pek tesiri olmamakta ise de kız üzerinde fevkalade derin tesirler bırakmakta, kız kendisinin aldatıldığına kanaat getirmekte bu maceradan sonra bir başka gençle evlense bile kocası olan insanı, daha önce bir başkası ile aldatmış olmasının verdiği eziklikten kurtulamamaktadır. Bu durum ise aile mutluluğuna tesir etmekte kurulan yuvanın yıkılmasına gitmektedir.

FLÖRT NİKÂHSIZ

BİRLİKTELİĞE GİDER

Ayrıca nikâhsız birleşmeler sadece bu kendisiyle flört yapılan gençle kalmamakta, bu maceranın devamında ister iyilikle, ister şantaj veya tehditlerle, kız başkalarıyla birleşmeye ve fuhuşa zorlanmaktadır.

Sonuç; toplumun temeli olan sağlam aile yapısı kurulamamakta, kişilikli evlatlar yetiştirilememekte, flört kurbanı kızlar hayatları boyunca artık mutlu olmak, çocuk sahibi olmak gibi ulvi duygulara sahip olamamaktadırlar.

Kötü yollara düşürülmüş birçok kadın gördüm ki bunların bir atasözü gibi ağızlarından hiç eksik etmedikleri “erkek milletine güvenilmez” sözleri ile artık bebekleri (babası belli olmayan) olmadığından kucaklarında yapma bebek taşımakta ve bebek özlemlerini bu şekilde gidermeye çalışmaktadırlar.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar