NİÇİN?..

Gazetelerde zaman zaman okuyorsunuzdur;
- Danıştay kararı uygulanmadı!
Örneğin, Ak-Saray...
Uygulanmak bir yana, Danıştay'ın verdiği iptal kararına rağmen Atatürk Orman Çiftli arazisi üzerine Cumhur'un başının sarayı inşa edildi.
Peki siz, herhangi bir ağır ceza mahkemesinin vermiş bulunduğu hapis cezasının uygulanmadığını gördünüz mü?
Göremezsiniz.
Polis gelir, hakkında hapis cezası verilen kişi alır, götürür... Hem de kelepçe takarak.
Kimden alıyor bu yetkiyi polis?
Mahkemenin kararından, hukuktan, hukuk devletinden...
Peki yine siz, bir alacak davası kararının uygulanmadığını işittiniz mi?
Örneğin, Mahkeme Ahmet Mehmet'e borçludur, dedi.
Ahmet de borcunu ödemedi.
Ne olur?
Mehmet gider icraya.
İcra da söke söke tahsil eder bu borcu.
Adı üstüne cebri icra...
İşin içinde cebir var; yani, zor kullanma var. Kapıları kırarak borçlunun mekânına girmek ve borcu zorla tahsil etme yetkisi var.
İcra memuru kimden alıyor bu yetkiyi?
Mahkemenin kararından, hukuktan, hukuk devletinden...
Şimdi bu noktada can alıcı bir soru:
- Niçin böyle?.. 
- Niçin koskoca Danıştay'ın kararları uygulanmayabiliyor da... Ceza ya da hukuk mahkemelerinin kararları mutlaka uygulanıyor?..
Yanıt bir: Çünkü mahkeme kararlarını devletin gücü uygular...
Yanıt iki: Çünkü, idari yargı;, yani Danıştay ve idare mahkemelerinin kararında davalı Devlet'tir. Çünkü idare hukuku, vatandaşın Devlet'e karşı hukukunu korur,,,
Ceza ve hukuk davalarında ise davalı yurttaştır, vatandaştır, bireydir...
İşte hukuk devleti ilkesi bu soru ile bu sorunun yanıtı arasına sıkıştırılmıştır.
Hukuk devletinde devlet, kendisi aleyhine verilmiş mahkeme kararlarını uygulayacak kadar hukuka saygılıdır; hukuka uygun davranır.
Eğer Devlet hukuka uygun davranmıyorsa, o ülkede hukukun çivisi çıkmış demektir.
Yapılacak şey, o çiviyi tekrar yerine çakmaktır.
Öncelikli görev, hukuk devletini yeniden tesis etmektir.

Önceki ve Sonraki Yazılar