NİÇİN CHP ÖNEMLİDİR?

Evet, yaşamakta olduğumuz süreçte bu sorunun yanıtı gittikçe önem kazanıyor; yaşadıkça değer kazanıyor.
Bu soruya çeşitli yanıtlar verilebilir.
Örneğin, CHP Atatürk'ün partisidir. Bu nedenle önemlidir.
Ama, Atatürk öleli 77 yıl olmuş... Önemlidir ama, geçiniz.
Örneğin, CHP'nin bayrağında ALTI OK vardır.
Mazlum milletlerin kurtuluşunun reçetesini oluşturan altı adet temel ilke...
Ama o ilkelere, yaşadığımız süreçte farklı anlamlar takıştırmak isteyenlerin ortamında yaşıyoruz... Geçiniz.
Örneğin, CHP kurtuluş savaşını zafere ulaştırarak milli devletimizi inşa eden Cumhuriyetimizin "kurucu" unsurudur.
Ama, ortalıkta ne milli devlet kaldı, ne Cumhuriyet ve hatta neredeyse misakı milli hudutları... Bu nedeni de bir kalem geçiniz.
Peki nedir CHP'yi içinde yaşadığımız koşullarda önemli kılan gerçek öğe?..
Bizce tabanıdır!
Halkçı, halk tabanıdır.
Laik Cumhuriyete, sahici hukuk devletine ve gerçek demokrasiye gönülden iman etmiş, aydınlık insanlar topluluğudur...
Devletin tüm kurumlarının erozyona uğratıldığı, toplumsal değerlerimizin büyük tahribata uğratıldığı, aydınlanma ülküsünden tümüyle vazgeçildiği bir ortamda hala diriliğini koruyan, bilincini yitirmeyen aydınlık [kalabalık] bir kitle...
Halk!..
Halkın, halkçılığı rehber etmiş ta-kendisi...
Atatürk ilkelerini şiar edinmiş sosyal, siyasal, kültürel cephe...
Millet; yani, Cumhuriyeti kuran Türkiye halkı...
Evet... CHP'nin gelenekleri vardır.
İlkeleri vardır.
Tahrip edilip, yok edilmeye de çalışılsa hala tam olarak bükülmeyen bir omurgası vardır.
Bu omurganın garantisi bu kitledir.
İşte onun için olağanüstü bir değer taşımaktadır bu kitle...
Bu halk da teslim alındı mı, işte o zaman Türkiye biter.
İşte onun için inatla ve ısrarla bu kitle üstüne oynanmaktadır tüm oyunlar.
O kitleyi tutsak etmek içindir sahnelenen siyasal komplolar, beyin yıkamalar, teslim almalar: İşgaller!
Ama o kitle ayakta kaldıkça; aklını, şuurunu ve erdemlerini satıp savmadıkça bu ülkeyi teslim almak mümkün değildir.
Komutanı esir alabilirsiniz, satın alabilirsiniz, vurup öldürebilirsiniz... Ama ordu ayaktadır!
Nöbeti, bir alt-komutan devir alır; yürüyüş sürer-gider; aydınlanma/ cumhuriyet/ adalet/ laiklik/ bağımsızlık/ emek mücadelesi devam eder.
Halk olmadan hiç bir şey olmaz.
Halkı ayakta kaldıkça, hiç bir ülke teslim olmaz..
İşte budur önemli olan.
Ve CHP'yi değerli kılan.
Bizce...

Önceki ve Sonraki Yazılar