OYUNUZ, BİLİNCİNİZİN GÖSTERGESİDİR

Kullanacağı oy, sorumlu bir yurttaşın en değerli ürünü ve çok önemli bir değeridir.
Oy'un rengi ve istikameti, nasırlaşmış kişisel eğilimlerden değil, günün koşullarını ve ülkenin çıkarlarını sağduyu içinde girişilecek bir değerlendirme sonucunda saptanmalıdır.
Dar-grupçuluk alışkanlıkları ya da somut olarak sonucu alınmayacak bir yöneliş yapılacak değerlendirmenin dışında tutulmalıdır.
Her adım, temel çelişki göz önünde tutularak atılmalıdır.
Yan [tali, ikinci derece] çelişkiler temel çelişki içindeki yerini her reel olarak ve hem de zamanlama olarak yerini bulmalı ve almalıdır.
Bilinmelidir ki, merdivenler teker teker çıkılabilir.
Erzurum, Sivas konkreleri toplanmadan Ankara'da milli meclis toplanamaz.
Bugün ülkenin temel çelişkisinin ne olduğu doğru saptanmalıdır.
Bu çelişkiyi görmezden gelerek merdivenin üst basamaklarına atlamak olası değildir.
Hukuk Devleti'nin gün ve gün ortadan kaldırılması [hiç değilse] durdurulmadan yol devam etmenin imkânı mevcut değildir.
Cumhuriyet değerlerinin tümüyle ortadan kaldırılması ve parlamenter demokrasinin yok edilmesi [hiç değilse duraksatılmadan] önümüzü görmemiz mümkün değildir.
Yıllardır savunulan "cephe politikası"nı gerçekleştirmek sair güçleri işin içine katarak/ hep birlikte başarılamıyorsa, özveri gösterilerek [hiç değilse,] bireysel ya da örgütsel olarak tek başına sürdürülmelidir.
İnatla, bilinçle ve mutlaka gerçekleştirilmelidir.
Çünkü, "söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..."
Söz konusu vatansa, önde gelmesi gereken; örgüt değildir, parti değildir, kişi değildir; ben merkezli [içinde taktik barındırmayan] strateji hiç değildir...
Ancak, sorumluluğun gereğini yerine getirmek her zaman keyifli bir iş değildir.
Ama sorumluluk, duyguların değil, aklın ürünüdür.
Vatanseverliğin ürünüdür.
Sağduyunun ve bilincin ürünüdür.
Sorumluluk duygusu sizi, hiç de istemediğiniz, kısa vadede doğru görmediğiniz ve düşünce olarak tam katılmadığınız bir çizgi içinde bulunmaya zorlayabilir.
Zorlanacaksınız... Bu doğal.
Ama sorumluluk, vatan içindir.
Kişisel eğilimlerinizin belirlediği keyif ortamı için değil...
Eğer bir ülkenin yurttaşları bu nitelikteki bir sorumluluğu bilinçlerinin pusulası haline getirmişlerse, bir tek oylarının dahi boşa gitmesine izin vermezler; veremezler!..
Çünkü belki de o bir tek oy, temel çelişkiyi çözecek, Cumhuriyet değerlerinin, parlamenter düzenin ve hukuk devletinin kâmilen yıkılmasına engel olacaktır.
Çünkü bilinçli bir yurttaş için o bir tek oy çok değerlidir ve bilincinin, yurtseverliğinin ve toplumculuğunun miyarıdır.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar