ÖZGÜRLÜĞE İÇSEL YOLCULUK

Sentez Yayınları tarafından basılmış olan ve 136 sayfadan oluşan “Özgürlüğe İçsel Yolculuk” adlı kitap Hasan Güneş’in  on sekizinci kitabı.

Okuyucuya yaşamsal olguları anlaşılır bir dilde aktarıyor.

Oldukça yalın ve akıcı bir dille yazılmış, farkındalıklı olmanın,  bilgili olmanın, üretken olmanın, sevgiye tutkulu olmanın  içsel özgürlüğe katkılarını anlatıldığı, okuyucuyu  yormayan, kısa kısa bölümlerden oluşan kitabın , bir solukta okunması çok doğal.

Anlatılarında, ailenin ve eğitim kurumlarının bireyin özgürleşmesinde yetersiz kaldığını vurguluyor yazar.  Bireyin yetersiz çabaların yanında, sosyal ve siyasal sistemin, yaşanılan coğrafyanın ve geleneksel yapıdaki bazı argümanların da bireyin özgürleşmesinde önemli rol oynadığını anlatıyor. Ülkemizde bu konulardaki olumsuz yönleri de ifade ediyor. 

Yazar, bireyselleşmenin önemine dikkat çekerken, eğitim ile özgürlük arasındaki somut ilişkiyi açığa çıkarıyor ve ezber eğitim modeli uygulanan eğitim sisteminin ülkemizde tek tip, edilgen ve mutsuz  bireyler yetiştirdiğini sentezliyor.

*Gelişmiş insan profili kendine özgü değerlerini , düşünce ve davranışlarına yansıtan insandır. 

*Bireyin bağımsızlaşması büyük ölçüde iç dünyasındaki gerilimlerin yoğunluğunun az olmasına bağlıdır.

*Türk eğitim sistemi bireylere, etkili değerlendirmeler yapacak fikirleri kazandıracak düzeyde değildir.

*Bireyselleşme, bağımsızlaşma ve özgürlük çabaları hakkaniyet ortamında gerçekleşebilir.

*Başkalarına sevgi duymak, insanın yaşama sevincine sevinç katmaktadır.                  

*Özellikle, 1980’lerden sonrasına  baktığımızda en genel anlamda siyasi iktidara hakim olanlar “neoliberalizm” yanlısı iktidarlar olmuştur.                                                                                 

*Demokrasi eğitimini yetersiz olması kişilerin bireyselleşme çabalarını olumsuz etkilemektedir.

*Gerçek sanatçılar yoz sanatçıların aksine, egemen güçlerin yarattığı olumsuzluklar, sorunlar ve çelişkiler üzerindedir. İnsanların gerçekliğini olduğu gibi yansıtma çabası içindedir.

(Hasan Güneş)

103570098_10216374116775538_9009347913701683808_n.jpg

Önceki ve Sonraki Yazılar