Sağlık Hizmetlerine Kolaylık 01/10/2008’de.

Herkesi yakından ilgilendiren ve çok tartışılan sosyal güvenlik reformunun bazı maddeleri 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe giriyor.


 


Yeni yasa ile,  • SSKlıların adı 4/a

  • Bağkurluların adı 4/b

  • Memur’ların adı 4/c oldu.


 


Sağlık hizmetlerinden daha kolay yararlanma imkanı getirilmiştir.


 


Genel Sağlık Sigortasının yürürlüğe girmesi ile 18 yaşını dolduruncaya kadar bütün bebek, çocuk ve gençler koşulsuz sağlık hizmeti alabilecektir. Anne ve babası kayıt dışı yada sigortasız dahi olsa 18 yaşını dolduruncaya kadar başka hiçbir belge istenmeden sadece Nüfus Cüzdanı ile her türlü sağlık yardımı alabileceklerdir.


 

 


MEVCUT YASA


01/10/2008’DEN İTİBAREN


(5510 SAYILI YASA)


SSK


Kendisi için 90 gün, bakmakla yükümlü olduğu eş,çocuk ve ana babası için 120 gün prim ödenmesi halinde tedavi olunabiliyor.


sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödenmesi halinde tedavi olabilecekler.


BAĞKUR


ilk defa sigortalı olanların sağlık yardımından yararlanmaları, en az sekiz ay, yeniden sigortalı olanların ise en az dört ay eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borcu bulunmaması şartına bağlıdır


30 günlük prim ödeme süresinden başka ayrıca başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması yeterlidir.


 


İşsiz kalanlarda sağlık hizmeti;


 


            Mevcut yasada SSK’lılar işsiz kaldıklarında bir yıl içinde 120 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, işsiz kaldıkları tarihten itibaren 6 ay süreyle faydalanabiliyorlardı.


            Yeni düzenlemeye göre sigortalıların işsiz kaldığ­ı tarihten geriye doğ­ru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, işsiz kaldıkları tarihten itibaren 3 ay süreyle sağ­lık hizmeti alabilecekler. 90 gün prim ödemesi yoksa 10 gün süre ile sa­ğlık hizmeti alınabilecek.


 


Acil haller de sağlık hizmeti;


 


            Bağkur sigortalısı acil hallerde dahi hastaneye gittiğinde borç durumuna bakılıp borcu yoksa sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyordu yada hasta yakınlarından biri en yakın bankaya gidip ödeme yapmaya çalışıyordu. Tabi ödeyecek parası varsa! Yeni düzenlemeye göre, her vatandaş acil hallerde anlaşmalı olsun olmasın her hangi bir sağlık kurumuna gidip sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.


 


            Sadece acil hallerde değil, 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, bakıma muhtaç kişiler, iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile bulaşıcı hastalıklarda da genel sağlık sigortalısının 30 gün priminin bulunup bulunmadığı veya borcuna bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı getirilmiştir.


 

Önceki ve Sonraki Yazılar