“SAVAŞA HAYIR” DEĞİL... EMPERYALİST SAVAŞA HAYIR!

 

Soyut bir “Savaşa Hayır” kampanyası son derece tehlikeli ve bir o kadar da sinsi bir psikolojik savaş unsurudur.

Büyük bir dikkatle irdelenmelidir…

Bir insanın bir insanı öldürmesi doğal olarak savunulacak bir şey değildir.

İnsani boyut bunu gerektirir.

Ancak…

Bu noktada titizlikle bir ayrım yapma zorunluluğu vardır.

Örneğin, Kurtuluş Savaşımız da bir savaştır.

Vietnam Savaşı da bir savaştır.

Libya halkının kendi vatanını savunması da bir savaştır…

Bu noktada ayrımına varılması gereken temel öğe, vatanın savunulması için silaha sarılma ile, saldırgan savaşın birbirinden ayrılmasıdır.

Sadece insani boyuttan hareketle soyut bir söylemle “Savaşa Hayır” demek, saldırgan güçlerin tezgâhladığı psikolojik savaşın oyununa gelmek demektir.

Dikkat edilecek olursa, psikolojik savaş da bir savaş türüdür.

Halkların savunma yeteneklerini sıfırlamayı amaçlayan psikolojik savaş, Yeni Dünya Düzeni’nin yeni bir savaş unsurudur.

Savunma yeteneğini kaybetmiş ulusları teslim almak ise, bu yeni savaş türünün içeriden fethetme taktiğidir.

Bugün üstünde yaşamakta olduğumuz “vatan”, Kurtuluş Savaşımızda silaha sarılan Mehmetçik sayesinde kazanılmıştır.

Oysa hiçbir ayrıma tabi tutulmadan ortaya atılan “Savaşa Hayır” sloganı bu şanlı mücadeleyi de kapsamaktadır.

Biliyoruz, bu kampanyaya katılanların çok büyük bir çoğunluğu işin ayrıntısına fazla önem vermeden ifade edilen insani boyutun peşine takılmış olan iyi niyetli kişilerdir.

Ama o soyut sloganın içine Türkiye halkının kendisini koruma yeteneğini erozyona uğratan sinsi öğeler gizlenmiştir.

Hayır…

Doğru slogan bizce şudur:

- Emperyalist Savaşa Hayır!..

- Saldırgan Savaşa Hayır!..

- Vatan Savunması Dışındaki Savaş Bir Cinayettir!..

Emperyalizmin savaş argümanları yaşadığımız süreçte oldukça gelişmiş bir teknolojiye dayanmıştır.

Teknolojik silahlar yanında insanın bilincini hedef alan yönlendirmeler de aynı derecede önem kazanmış ve emperyalizmin hizmetine girmiş bulunmaktadır.

Psikolojik savaş yöntemleri ve toplum mühendisliği kavramalarının içi son derece tehlikeli çağdaş silahları barındırmaktadır.

İşte bu silahlardan birisi şu anda ülke genelinde yaygınlaştırılmaktadır.

İşte soyut bir biçimde dile getirilen “Savaşa Hayır” sloganı da bu silahlardan birisidir.

Silahların namlularından korunabilmek için o silahların mekanizmalarını ve nasıl çalıştıklarını iyi bilmek ve süzmek gerekmektedir.

Çünkü yaşadığımız çağda savaş taş devrindeki gibi kaya parçalarını birbirine fırlatarak yapılmamaktadır.

Teknoloji ve psikoloji bilimi emperyalistlerin emrinde güçlü bir silah olarak kullanılıyorsa, bu silahların panzehirlerini üretmek de, emperyalist savaşa karşı olan herkesin birincil görevidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar