SAYILARIN TILSIMI

** On Emir**
1-Benden başka tanrın olmayacaktır.                                                                                                                 
2-Her hangi bir put yapıp tapınmayacaksın.                                                                                                         
3-Tanrının  adını boş yere ağzına almayacaksın.                                                                                                  
4-Şabat gününü kutsal sayıp tanrıya ayıracaksın.                                                                                                      
5-Anne  ve babana saygı göstereceksin.                                                                                                             
6-Adam öldürmeyeceksin.                                                                                                                                     
7-Zina etmeyeceksin.                                                                                                                                           
8-Çalmayacaksın.                                                                                                                                               
9-Yalan yere tanıklık etmeyeceksin.                                                                                                                           
10-Komşunun herhangi bir şeyine göz 
dikmeyeceksin.

**Anayasa’mızın ilk beş maddesi**
 1-Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir.
 2-Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
 3-Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
4-Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara’dır. Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
5-Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

**Sayın Bahçeli’nin Koalisyon 
Koşulları**
1-Başkanlık sitemi süreci son bulacak.                                                                                                                 
2- Açılım süreci hemen sonlandırılacak                                                                                                            
3- Yolsuzluk yapan bakanlar Yüce Divan’da 
yargılanacak.                                                                                  
4-17-25 Aralık yolsuzluğuna karışan herkes yargılanacak.                                                                                   
5-Yargı bağımsızlığı olacak                                                                                                                      
6- Andımız okullarda yeniden okutulacak                                                                                                            
7-13 yılda yapılmış tüm devlet ihaleleri araştırılarak yandaşlara peşkeş çekilen yerler yeniden devlet himayesine alınacak.

(Yorum Sizin…Esen kalınız…)

Önceki ve Sonraki Yazılar