SGK’ da 1 Ekim 2008 Tarihindeki Değişikliklere Dikkat!

            5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun getirdiği değişikliklerden bir bölümü 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girecek. Kanunun bazı maddeleri 01/05/2008 tarihinde, bazı maddeleri ise 01/07/2008 tarihinde yürürlüğe girmişti.

01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girecek değişikliklerden sadece iki önemli konuya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi; isteğe bağlı ssk prim ödeyenlerin durumu. SSK’ya İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik hesabı yapan sigortalılar 01/10/2008 tarihinden itibaren 4/b (Bağkur) kapsamında değerlendirileceği ve hastalık sigortası primi de ödeyeceğinden en düşük ödemenin 205,00 YTL olacağı konusudur. Ayrıca, 4/b (Bağkur) kapsamında borcu olanların ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri eski bağkur borçlarına mahsup edilecektir.

İkincisi ise; ortağı olduğu şirkette SSK’lı olarak çalışanların durumu. 01/10/2008 tarihinden itibaren şirket ortakları, Ortağı olduğu şirkette 4/a (SSK) kapsamında gösterilemeyeceği. Yani 01/10/2008 tarihinden sonra zorunlu 4/b (Bağkur) kapsamında olmaları gerektiği konusudur. 

Bir çok sigortalıyı yakından ilgilendiren ve emeklilik hesapları yapanların bu konulara dikkat etmeleri gerekmektedir. 01/10/2008‘e kadar durumunuzu gözden geçirip önlem almanızda fayda var. Sonra hüsrana uğramayın…

Önceki ve Sonraki Yazılar