Sigorta Primine Teşvik Uzatıldı.

26/05/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı yasayla, 4447 sayılı kanuna geçici 7. madde eklenmek suretiyle değişiklik yapılmış, işverenler istihdamı artırmaları için teşvik edilmişlerdir. Bu teşvikle, erkeklerde 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile kadınlarda 18 yaşından büyük olanların sigorta primlerinin işveren paylarının bir kısmının 5 yıl boyunca işsizlik fonundan ödenmesi sağlanmıştır. Bu kanunla gençlere ve kadınlara yeni istihdam yaratarak işsizliğin en düşük seviyelere indirilmesi istenmiştir. Tabi ekonomik krizden önce…

 

Ekonomik krizin ortaya çıkmasından sonra değil ek istihdam, bir çok kişi işsiz kaldığından dolayı  bu yasa pek işe yaramamıştır. Ancak ekonomik krizi atlatabilmek için yine bu yasa çıkış yollarından biri olarak görülmüş, yasanın kapsamı biraz genişletilmiş ve süresi de uzatılmıştır.

 

18/02/2009 tarihli ve 5838 sayılı ‘’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’un 32’nci maddesinin birinci fıkrası ile 4447 sayılı ‘’İşsizlik Sigortası Kanunu’’nun geçici 7’nci maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklikler yasanın şartlarını aşağıdaki gibi şekillendirmiştir:

 

Teşvikten yararlanabilmek için sigortalı yönünden;

·        İşe giriş tarihi itibariyle erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük; kadın ise 18 yaşından büyük olması.

·        2008/Ocak ila 2008/Haziran veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı, yani çalışmış olmaması.

·        01/07/2008 (dahil) ila 30/06/2010 (dahil) tarihleri arasında işe alınması.

·        Fiilen çalışması.

 

İşveren yönünden;

·        01/07/2008 ila 30/06/2010 tarihleri arasında işe alınan ve yukarıdaki şartları taşıyan sigortalıların, 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında SGK’ya bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK’ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan ortalama sigortalı sayısına, ilave olarak işe alınmış olması,

şartlarının tamamının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

            Şartların tamamı gerçekleştiğinde, işveren ek istihdam ettiği sigortalı için ödediği prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;

·        Birinci yıl için yüzde yüzü,

·        İkinci yıl için yüzde sekseni,

·        Üçüncü yıl için yüzde altmışı,

·        Dördüncü yıl için yüzde kırkı,

·        Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

 

Örnek : 24/03/2009 tarihinde işe alınan 25 yaşındaki Halil Bey, 2008/Ocak ila 2008/Haziran dönemlerinde çalışmasına rağmen; 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarında çalışmamıştır. Söz konusu sigortalının ek istihdam olmasından dolayı işveren, Halil Bey için sigorta prim teşvikinden yararlanabilecektir.

30/06/2009 tarihine kadar prime esas alt kazanç tutarı günlük 22.20 TL’dir.

İşyerinin prim oranının % 33,5 olduğunu varsayarsak, işveren hissesi olan % 19,5’in ilk yıl için % 100’ü işsizlik fonundan karşılanacaktır: 22,20 TL x 30 Gün = 666,00 TL x % 19,5 =129,87 TL işsizlik fonundan karşılanacak tutardır.

Önceki ve Sonraki Yazılar