“SİVRİ” SİNEK ve İĞNESİ YUVARLAK SOSYAL SİNEK…

“SİVRİ” SİNEK ve İĞNESİ YUVARLAK SOSYAL SİNEK…

Sinek küçüktür ama, mide bulandırır…

Bu küçücük mahlûk insanın böğründe büyüyen kocaman bir tiksinti yaratır.

Peki, sinek hangi ortamda ürer?

Hangi ortamda beslenir?.. Ve hangi ortamda cesaretlenip de gelir ve insanı ısırır?..

Her şeyden önce sinek, pis bir “ortam”da doğar, gelişir ve serpilir.

Ortamınız temiz ise, sineğiniz yok demektir!..

Önemli olan, sineği öldürmek, etrafı ilaçlamak ya da sineğin size ulaşmasını önleyen tel örgüler, bakkallarda dahi satılan “kov” cinsinden ilaçları hayatınızın içine sokmak değildir…

Tam tersine, yapılması gereken sineğin yetişeceği, üreyeceği ve gelişerek serpileceği ortamlar oluşturmamaktır.

Sinek sinektir…

Görevi, sineklik etmektir!

Sinek pisliktir, işlevi pisliği bulaştırmak ve geliştirmekten ibarettir.

Yaşadığımız nesnel ortamda sinek, orman arazisine dökülen atıklardan, vidanjörlerden sızan pisliklerden, çöplerin yetirince toplanmamasından ve sair diğer pis işlerden doğar ve gelişir.

Yaşadığımız sosyal ortamda oluşan bir başka tür sinek ise, türlü çeşitli kirli insan ilişkilerinden, dedikodudan, doyurulmamış ego kalıntılarından, kıskançlıktan, hasetten, küpüne zararlı hırs küplerinden, yalandan, dolandan, kaypaklıktan ve bir çeşit siyasi ilgi ve ilişkilerden oluşmuş ortamlarda ortaya çıkar, ürer ve gelişir…

Her iki pislikle mücadele gereklidir, hatta zorunludur.

Birinci tür pislikle uğraşma görevi, yerel belediyenindir, çevre derneklerinindir ve yurttaş sorumluluğunu hisseden insanlarındır.

Ekinci tür pislikle uğraşma görevi ise, insanın iç dünyasında geliştirdiği “öteki-ben”inin; yani kişiliğinin; yani kimliğinin, yani sorumluluğunun ve yani, insanlık düzey ve niteliğinindir.

Türkiye halkı, misak-ı milli hudutları içinde yer alan her il, ilçe, belde ve köyde bu iki tür “sinek”e karşı ciddi ve çetin bir mücadele vermek zorundadır.

Çünkü sinek küçücüktür; ama bulunduğu her ortamda mide bulandırmakta ve insanın kanını emip, başının etini yemektedir…

Çünkü sinek, pisliktir!

Hem nesnel ve hem de sosyal ortamımızda, bize hayatı zehir eden bir iblis, bir ifrit ve üzerine fıs-fıs sıkılacak bir illettir…

Önceki ve Sonraki Yazılar