MEHMET ALİ OKLAY

MEHMET ALİ OKLAY

“SİYASET”

 

Sözlük anlamıyla siyaset belli bir ereğe varmak ya da yurt işlerini yürütmek için tutulan ölçülü yol olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak da Türkiye’nin siyaseti; “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözüyle özetlenmektedir. (1)

Osmanlıca-Türkçe sözlükte ise; politika yoluyla bir işi çözümlemek isteği olarak ifade edilmektedir.

Aristo, siyaseti “beşeri faaliyetlerin en erdemlisi” olarak görür. O’na göre en yararlı insan, içinde yaşadığı şehrin, devletin, ülkenin sorunlarıyla ilgilenen, kafa yoran ve katılandır. Bu kurguya göre şehrinin, ülkesinin meseleleri üzerine düşünen, ilgilenen herkes siyasetin içerisinde demektir, yani siyaset yapmaktadır.

Bil fiil katılımcı olmadan, siyasi sorumluluk üstlenmeden, siyasetin bütün imkanlarını kendi camiamız adına kullanmayı amaç edinmek, toplumumuz adına olan kazanımların gasbına, hak mahrumiyetine yol açacağı için bencilliktir.

Mecazi anlamları başat haline getirip, gerçek manaları edilgen, küçümseyen eda ile tahkir etmek toplumsal sorumluluklardan kimseyi kurtaramaz.

Sözün özü; siyasetle uğraşanlarımıza, bu yolda bizlere hizmet etmeye çalışanlara teşekkür edilmeli, sadece işimiz düştüğü zaman hatırlanmamalı, sevgide mecburiyet olmasa da, saygıda mecburiyetin olduğu unutulmamalı. Katılımcılığı, aidiyeti, aktif tutmalı ve siyasete katılmalıyız. Katılana da yardımcı olmalıyız. Saygı duymalıyız. Sizce?

(1) Türk Dil Kurumu- Türkçe Sözlük

Önceki ve Sonraki Yazılar