SİYASİ TARİHİMİZDEKİ KARA LEKE

 

 

27 Mayıs 2009 günü 49 yıl evvel yaşanan tarihi günü acıklı hikayesi 27 Mayıs sabahı saat 05.30 telefonda Kaymakam Mustafa Yörükoğlu'nun sesi, “Ekrem Bey ihtilal oldu demokrasiyi toprağa gömdük. Kaymakamlığa gel de Yarbayla beraber üçlü bir konuşma yapalım” dedi. Saat 08.00'de Kaymakamlığa gittiğim zaman Yarbay ve Kaymakam karşılıklı oturmuş ihtilalı yapan küçük rütbeli subaylar hakkında konuşuyorlardı. Kaymakamlık koltuğu boştu. Yarbay ısrarla rica ettiği halde kaymakam o koltuğa oturmak istemiyordu. 

Saat 10.30'a kadar radyoda konuşan Albay Alparslan Türkeş'i dinliyor ve ihtilal hakkında yorumlar yapıyorduk. 

Saat 10.30'da emekli Orgeneral Cemal Gürsel'in devlet başkanlığına getirildiği bildiriliyordu. O anı hiç unutamıyorum. Yarbay yerinden fırladı “Oğlum Ekrem Bey hepimiz sevinelim ve şükredelim. Çünkü Cemal Paşa Adnan Menderes'in bir numaralı dostu ve Cemal Gürsel'in kardeşi de Aydın'da Demokrat Parti 2. Başkanı Sırrı Gürsel olduğuna göre sanki ihtilal Demokrat Parti çoğunluğunun içine düştüğü bunalımdan kurtarmak için yapıldığını zannediyorum” dedi. 

Albay Alparslan Türkeş'in “Kabine ve meclis üyeleri tahtı emniyettedir” şeklindeki sakin ve yatıştırıcı konuşmaları 3. gün devam etti. Gün geçtikçe üniversite hocalarının ve emekli profesörlerin telkini ile milli birlik komitesi zecri tedbirler almak mecburiyetinde kaldı ve tutuklamaların mahiyeti değişti. 

YÜKSEK ADALET DİVANİ VE MAHKEME BAŞKANI SALİM BAŞOL 

Bu tutuklamalarda milli birlik komitesinin meşru olabilmesi için süratle yüksek adalet divanı kuruldu ve tutuklular daha evvel hazırlanan Yatsı Ada'ya sevk edildi. Yüksel Adalet Divanı Başkanlığına evvelce Demokrat Parti tarafından yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığı’na getirilen Salim Başol Yüksek Adalet Divanı Başkanı yapıldı. 

Yatsı Ada'da duruşmalar devam ederken Başbakan Adnan Menderes'in tutukluluk şartına itiraz etmesi üzerine cevap olarak “SİZİ BURAYA TIKAN GÜÇ BÖVLE iSTiVOR” sözü ile hukuk tarihine kara leke olarak geçmiştir. Adaleti emirle yürüten ve bu tutumu ile adaleti ayaklar altına alan bu zavallı hakim Didim'e tatile giderken Pazar yerindeki halk tarafından yuhalanmış ve utanarak Söke'yi terk etmiştir. 

ALTAY ÖMER EGESEL (YATSI ADA SAVCISI) 

Egesel Susurluk kazasının bir köyünde doğmuş ve hukuk tahsili yaparak Balıkesir'de avukatlık yaparken 1957 seçimlerinde Demokrat Parti'den adaylığını koymuştur. Adnan Menderes tarafından bilinen bir kusuru olduğu için olsa gerek Başbakan Adnan Menderes Egesel'i veto etmiştir. Egesel milletvekili olamamıştır. 

Yatsı Ada mahkemelerine savcı olarak atanan Egesel'in eline intikam almak için büyük bir fırsat geçmiştir. 

Egesel sözde sanıklar hakkında çoğu asılsız iddialar ve yalancı şahitler bularak önceden hazırladığı kurgu iddianamelere ve yalancı şahitierin ifadelerine dayanarak Demokrat Parti idarecilerinin çeşitli cezalara çarptırılmasına sebep olmuştur. Bu dava sonunda Başbakan Adnan Menderes Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam cezasına çarptırılmıştır. 

Bu feci karar dünya kamuoyunda büyük yankılar yapmış ve başta İngiltere Kraliçesi ve ÇörçiI olmak üzere Fransa, Almanya ve Pakistan isyan edercesine idamların durdurulmasını ve icap ederse tüm tutukluların İngiltere ve Fransa'ya gönderilmesi talebine cevap dahi verilmemlştlr.16 Eylül 1961 gününden 2 gün evvel bu 3 kıymetli şahsın İdamının durdurulması talebi Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in yazılı kararı Yatsı Ada'ya gönderildiği halde Egesel bu yazılı kararı tebellüğ etmeyerek her üç devlet büyüğünün idamını gerçekleştirmiştir. idam etmekle hıncını alamayan Egesel yalnız Adnan Menderes'i öldükten sonra dahi iki defa daha yere indirip tekrar asmıştir. Televlzyonda bu olayı duyunca irkildim. Böyle savcıların ve hakimlerin bulunduğu bu devirde yaşadığım için hicap duydum. 

CUMHURBAŞKANI CELAL BAYAR 

ihtilalı yapan küçük rütbeli subaylar henüz doğmamışken Türk ulusal mücadelesinin başlamasıyla Anadolu'ya geçerek (GALİP HOCA) namı ile ege dolaylarında halkı düşmana karşı teşkilatlandıran Atatürk'ün son Başbakanı ve sağ kolu aynı zamanda da İş Bankasının kurucusu. 

ADNAN MENDERES 

Celal Bayar, Fuat Köprülü ve arkadaşları ile Demokrat Partiyi kurarak 1950 seçimlerinde büyük bir çoğunlukla iktidar olan Demokrat Partinin ilk Başbakanı ve 1930 yıllarında Atatürk'ün Aydın'ı ziyaretinde konuşmalarını çok beğendiği Adnan Menderes için (Bu çocuğu Ankara'ya istiyorum) diyerek Atatürk'ün takdir ettiği bir kişiliğe sahip devlet adamı. 

Atatürk'ün genç yaşta takdir edip Ankara'da kıymetli bir devlet adamı olarak çalışan Adnan Menderes ile yine Atatürk'ün son anlarında Başbakanı ve sağ kolu olan Celal Bayar'ın idam edilmesinin ne manaya geldiğini Türk milleti belki de hiçbir zaman çözemeyecektir. 

1960 ihtilalınde doğanlar bugün 50 yaşında. Onlar ve sonradan doğan gençler Türk milletinin çektiği o acı günleri bilmezler. 

Bir milletin yaşadığı süreç içinde tarihini bilmesi faydalıdır ve erdemliliktir. Cenabı Hakk'ın yıllarca cefa çeken bu milleti ilelebet korumasını niyaz ediyorum. 


Önceki ve Sonraki Yazılar