Söke’de Yerel Seçimler Üzerine;

 

 

Merkezde yerel seçimler

Öncelikle belirtmeliyim ki, seçim şölen havasında geçti.  Tam bir demokrasi şöleni. Tüm siyasi partiler, ekipleriyle iyi organize oldular. Yazılı, sözlü, görsel yoğun bir propaganda çalışması yürüttüler. Bir olumsuzluk yaşanmadı.

Herkes; özellikle siyasi parti yöneticileri, demokrasinin karşılıklı anlayış, hoşgörü ve tahammül etme rejimi olduğunu kavradılar, benimsediler. Bu nedenle, siyasi parti yöneticilerini, tüm seçmenleri ve Söke halkını kutlamak lazım.

Söke merkezde; 47303 seçmenden 40676'sı, siyasal tercihlerini yapmak üzere sandık başına gelmiş. Oy kullanma oranı %86. Bu oran, 2004 yerel seçimlerine göre, %7,5 daha yüksek. Bu da, demokrasimiz adına sevindirici. Halkımızın siyasal bilincinin yükseldiğini gösteriyor.

Demokratik Sol Partili seçmenlerin 258'i; belediye meclisine oy verirken, başkanlığa vermemiştir.

Milliyetçi Hareket Partili seçmenlerin 598'i  başkanlığa oy'unu verirken, meclise oy'unu vermemiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi; belediye başkanlığında, meclisinden 337 oy daha fazla almıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanlık oyları, meclis oylarından 70 oy daha fazla.

Demokrat Parti'li seçmenlerden74'ü, meclisine oy'unu verirken, başkanlığına vermemiştir.

Demokratik Toplum Partisi'nin, sadece meclis seçiminde 22 oy'u var.

Saadet Partisi'nde ise, başkanlığa 394 oy verilirken, meclisine 416 oy verilmiştir.

Türkiye Komünist  Partisi'ne de, 89 oy verilmiş.

Bu verilerden yola çıkarak, şu sonuçları çıkarabiliriz:

1) DSP'li seçmenlerin bir bölümü; kazanma ihtimalinin olmadığını düşünerek, belediye başkanlığı seçiminde, muhtemelen CHP'ye  oy verdiler. CHP'nin belediye başkanlığı oy'larının, meclis oy'larından fazla olması  bunu doğruluyor. CHP'nin başkanlık oy'larının  meclisinden fazla olmasını, meclisine güven duyulmadığı anlamında yorumlamamak gerekir. Tam tersine; diğer partilerden, muhtemelen DSP ve DP'li bir grup seçmenin (359), CHP adayı sayın Necdet Özekmekçi'yi "Mutlaka Belediye başkanı görmek istemiş olmaları" ile açıklamak gerekir.

2) CHP, 2004 yerel seçimlerine göre, merkezdeki oy'larını %35,62'den, %40,31' yükseltmiştir. Bu yükselişi; AKP'den desteğini çeken seçmenlerle, DSP'li, DP'li seçmenlerin bir bölümünün ve DTP'li seçmenlerin neredeyse tümünün CHP'yi desteklemiş olmaları ile açıklamak  mümkün. CHP'nin oy oranı, Türkiye ortalamasının çok üstünde.

3) MHP 2004 Yerel seçimlerine  göre;  oy'larını Söke merkezde %9,48'den, %36,8'e yükseltmiştir. Bu oran, Türkiye ortalamasının iki katından fazla. Bu yükselişi, MHP ilçe örgütünün iyi çalışmasının yanında, Söke  seçmeninin  azımsanmayacak bir bölümünün, MHP'yi belediye yönetiminde görmek istemiş olduğu ile açıklamak lazım.

4) AKP  ise, oy oranını 2004 yerel seçimine göre, 3 puan daha arttırarak  %17,98'e yükseltmiştir. Bu durumu;  AKP  ilçe örgütünün, iyi organize olamaması, çiftçi kökenli seçmenlerin bir bölümünün AKP'den desteğini çekmiş olması ile açıklayabiliriz.

5) Diğer partilerde kayda değer bir  değişiklik yok.

İL GENEL MECLİSİ SEÇİMİ

Söke genelinde, 81886 seçmen var. 72937 seçmen oy kullanmış. Oy kullanma oranı %89.

1) MHP 2007 genel seçimine göre oy'larını korumuştur.

2) CHP, 2007 genel seçimine göre, oy'larını %10,7 arttırarak %34,17'ye yükseltmiştir.

3) AKP ise, %23 oranında oy  almıştır. Oy'larını korumuştur.

4) İl Genel Meclisi  üyeliklerinin dağılımı; CHP 2, MHP 2, AKP 1 üyelik şeklinde olmuştur.

5) Büyük Birlik Parti'si 993, İşçi Partisi 271, Demokratik Sol Parti 1157, Özgürlük ve Dayanışma Partisi 94, Türkiye Komünist Partisi 134, Saadet Partisi 655, BTP 123,EMEP 153, Demokrat Parti 2792 0y almıştır.

6) Üyelik dağılımının hesaplanması, barajlı yapıldığından az oy alan partiler üyelik alamıyorlar.

Belediye ve  İl Genel Meclisi üyelerinin  görevlerini yaparlarken

"Kamu yararı, ekonomiklik, yerindelik" ilkelerini her zaman göz önünde tutacaklarına inanıyorum. Uyumlu olmak (!) için, katılmadıkları kararlara muhalefet şerh'i  yazmamaları, seçim öncesi seçmene verdikleri sözlerle bağdaşmaz.

Göreve gelen  Belediye Başkanı sayın  Necdet Özekmekçi'yi, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum.

Önceki ve Sonraki Yazılar