SORMAMIZ VE SORGULAMAMIZ GEREKİYOR…

 

Yeni Anayasa’nın [eğer kabul edilirse] ülkenin tüm sorunlarını çözeceği ileri sürülüyor.

Anlamakta güçlük çekiyoruz…

Örneğin… Milletvekili sayısı 450’idi.

550’ye çıkartıldı.

Hangi sorun çözüldü?..

Şimdi ise bu sayı 600’e çıkartılmak isteniyor.

Sormak ve sorgulamak gerekir:

  • Milletvekili sayısının 50 kadar artırmak ülkenin hangi sorununu çözecektir?

Örneğin… Ülke insanının adalete karşı duyduğu güvensizlik hiçbir dönemde bu kadar yoğunlaşmamıştı…

Yine sormak ve sorgulamak gerekiyor:

  • Adaletin gerçekleşmesi yargıçların bağımsız olmaları ile sağlanır; yoksa bir tek kişiye sınırsız bağlı ve bağımlı olmakla mı?

Yargıçların seçiminde bir tek kişi egemen olduğunda yargıçların bağımsızlığı diye bir şey kalır mı; kalmaz mı?

Ve yine sormak gerekir:

  • Bu yeni öneri, ülkenin hangi sorununa bir çaredir? Adalete duyulan güvensizliğe mi?..

Örneğin… Bilindiği gibi demokratik hukuk devletlerinde yasaları parlamentolar yapar.

Ülke tehlikeye düşmüşse, bu tehlikeyi önleyebilmek için geçici olarak ülkede olağanüstü durum ilan edilmişse… İşte ancak bu koşullarda ve belirli bir süre içinde bir tek kişiye “kanun hükmünde kararname” çıkartma yetkisi verilir. Üstelik bu kanun hükmündeki kararnameler, gerçekten kanun hükmünü TBMM’nin onayı sonrası kazanabilirler…

Şimdi… Soruyoruz: Ve herkesin sorması ve sorgulaması gerekir:

  • Sadece olağanüstü koşullarda… Ve yine sadece o koşulların zorunlu bir sonucu olarak bir tek kişiye tanınan kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi, olağan durumlarda da ve koşulsuz olarak ve sürekli bir biçimde [ve zaman kısıtlaması olmadan] ve TBMM’nin onayına bile sunulma gereği duyulmadan niçin bir tek kişiye bahşedilmektedir?

Ve sormakta devam ediyoruz:

  • Bu akıl almaz yetkinin bir tek kişiye verilmesi ülkenin hangi sorunu bir çözüm getirecektir?

Örneğin… Bütün bu yetkilerin tek bir kişinin fermanlarında toplanmasının “çok başlılığı” ortadan kaldıracağı ileri sürülmektedir…

Anlamak mümkün değil…

Hali hazırda devletin yönetilmesi konusunda, yasalara gerçekten uyulsa, çok başlılık yoktur ki…

Başbakanın ne yapacağı yasalarca belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanının da ne yapmayacağı yine yasalarda açık olarak belirlenmiştir…

Gerçekte… Görünürdeki çok başlı uygulamayı doğuran, yasaların dışına çıkmaktır…

Yeni Anayasa önerisi, Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi, “yasalara uygun olmayan fiili durumu, Anayasa’yı değiştirerek yasal hale getirmeye çalışmaktır!..

Yani… Devleti yönetenlerin yasalara uymalarının sağlanması yerine seçilen yol, yasaları kişilerin davranışlarına uydurmaktan ibarettir.

Ve bunun da adı, -hala- hukuk devletidir.

 

www.haksal.av.tr

@farukhaksal42

www.soruyusormak.com

Önceki ve Sonraki Yazılar