TOHUM ÜRETMEK ARTIK SUÇ...

 

 

Kanunun ismi: TOHUMCULUK

KANUNU.

Kanun numarası: 5553

Kabulü: 31.10.2006

Resmi Gazete numarası: 26340

Resmi Gazete tarihi: 08.11.2006

Lütfen okuyun...

Nasıl oluyor da bir ülke bir tek kurşun atmadan böylesine istila, işgal ve zapt edilebiliyor?..

İnanılır gibi değil.

Ancak, bu “kanun”un temel ilkelerinden söz etmeden önce sizlere size bir başka iki kanundan söz edeceğim. Lütfen karşılaştırmasını siz kendiniz yapın.

Bunlardan birincisi, ABD'nin, Irak'ı işgal ettikten hemen sonra çıkarttığı bir yasa...

Bu yasa ile, Irak’ta üretilen tohumların değiştirilmesi ve "çokuluslu tohum şirketleri”nin [bizce çetelerinin] Irak'a egemen olması temin ediliyor ve Irak işgalinin ilk meyvesi, bu “tohum yasası” ile ele geçiriliyor.

Oysa, bir ülkenin biyolojik çeşitliliği ve bu çeşitliliğin güvenliği, o ülkenin geleceğidir. Ve egemenlik haklarının içinde yer alır...

Söz edeceğimiz ikinci yasa ise, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin 1925 yılında çıkarttığı bir kanun:

Kanun adı: Her Nevi Fidan Ve Tohumların Meccanen Tevzi ve Devlet Uhdesinde Bulunan Arazinin Fidanlık İhdası İçin Ziraat Vekâletine Ve İdarei Hususiyelere Bilabedel Teffizi Hakkında Kanun

Kanun numarası: 682                              

Kabulü: 2.12.1925

R. Gazete numarası: 244

R.G. Tarihi: 14.12.1925

***

Şimdi geldik, yazımızın konusu oluşturan kanunun ne getirip, ne götürdüğü konusuna.

Yasaya göre, bundan böyle bahçelerinde domates, biber, lahana... ve tarlalarında buğday, arpa, mısır... ve meyve bahçelerinde erik, kayısı, şeftali yetiştiren yurttaşlar, kendi ürettikleri [yerli] tohum ve fidelerini kullanamayacaklar...

Ancak ve mutlaka, söz konusu kanunda sözü edilen bazı “belli” şirketlerin tohumlarını almaya [ve ithal etmeye] mecbur olacaklar...

Bu kanuna aykırı mı davrandı vatandaş?

Yandı gülüm keten helva… Kanunun ceza hükümleri, yaman ki, ne yaman.

Şimdi bu kanunları yan yana koyalım ve [artık] görelim…

Dünya nerelere gelmiş?

Türkiye nereden nereye getirilmiş?

1924’de “Milli Mücadele”yi yapan yurtsever Meclis, her nevi [yerli] fidan ve tohumun bedava olarak dağıtılmasını yasalaştırıyor!

Ve ardından da, devlet arazilerinin fidanlıklar oluşturulması (yerli tohum üretilmesi) için Tarım Bakanlığı’na devrini hükme bağlıyor.

Bugünün pek sayın parlamentosu ise, yukarıda tarih ve numarasını kaydetmiş bulunduğumuz kanunu çıkartıyor.

Peki, bizler ne yapıyoruz?

Dizilerimizi seyredip, maçlarımızda birbirimizi yiyip öylecene ve böylecene bir yaşam tutturup, bu korkunç yuvarlanışa gözlerimizi kapayıp, seyrediyoruz alemi…

Lütfen okuyun numaralarını verdiğimiz bu kanunların asıllarını.

Okuyun ve görün!

Sonra da gülün, ağlayana dek!

Önceki ve Sonraki Yazılar